1999 - Hittudományi tanácskozás

A Nyugat Európai
Magyarnyelvű Református
Lelkigondozó Szolgálat
1999. konferenciája


Nyugat-Európai Magyarnyelvu Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) idei konferenciáját 1999. október 11-tol 14-ig tartotta a Bayreuth melletti Oberwaizban. Központi témaként foglalkozott az egyház jövojével - a jövo egyházával és megkíserelte meghatározni saját feladatát ill. küldetését a következo évezredben. Pátkai Róbert, angliai evangélikus püspök, eloadásában kiemelte, hogy a szórványban élok számára is - a tekintélyegyház helyébe az újtípusú, kiscsoportokban élok személyes közössége lép. Tüski Márti, hollandiai református lelkész, Jakab 2:12 alapján tartott eloadásának központi gondolata az volt, hogy a szórványban is Isten nemzetsége vagyunk és ez Isten akarata.

A NyEMRLSz Küldöttközgyulése (KK):

 • Határozatot hozott, hogy az evangélikus testvérszolgálattal - a Külföldön Élo Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségével (KÉMELM) - együtt keresi az utat egy olyan nyugat-európai protestáns szervezet létrahozására, amely hatékonyabban támogatná és szorosabb együttmuködésre serkentené a gyülekezeteink munkáját.
 • Egyhangúlag teljesítette a Prágai Magyar Református Gyülekezet tagfelvételi kérelmét s így a Szolgálat munkaterülete tovább bovült.
 • Beszámolókat hallgatott meg a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata és a Magyar Reformátusok Világszövetsége munkájáról.
 • Határozott részvételérol a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozóján (VT) és megbízta dr. Krüzsely Máriát a Szolgálat képviseletével a VT Központi Szervezo Bizottságban.
 • Kegyelettel emlékezett meg a Szolgálat halottjairól: Sipos Zoltán hanoveri gondnokról, Kulifay Gyula nyug. kölni lelkipásztorról, Békássy Zoltán nyug. esperesrol és Dr Döbrössy Lajosné - Mária testvérünkrol.
 • Mély együttérzésérol és szeretetérol biztosította a müncheni magyar lelkészcsaládot s a gyülekezetet lelkipásztoruk súlyos betegsége miatti megpróbáltatásukban.
 • Foglalkozott a Jugoszláviai és a Horvátországi Református Egyház gondterhes helyzetével. Sajnálattal döntött úgy, hogy a korábbi tervek ellenére, a Szolgálat jövo évi konferenciáját nem tarthatja Feketicsen. Egyben szimbolikus gyorssegélyt szavazott meg a Jugoszláviaí Református Egyház számára.

  A konferencia résztvevoi megtekintették Bayreuth nevezetességeit is. A városnézés végén virággal és a himnusz eléneklésével tisztelegtek Liszt Ferenc sírboltja elott.

  Dr. Erdélyi Géza püspök, a konferencia vendégeként, áhítattal szolgált és beszámolt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház helyzetérol. Szolidaritásáról biztosította a NyEMRLSz-t s meghívására, a Szolgálat 2000. oszén sorrakerülo találkozójának színhelye a Felvidéken lesz.

  Oberwaiz, 1999. október 14.
  A NyEMRLSz Elnöksége
 •