Magyar református szórványépítés a Kárpát-medencén túl

Magyar református szórványépítés a Kárpát-medencén túl
a NyEMRLSz Reformáció 500 rendezvénye

Csákvár 2017. július 13. – 16.

 PDF

 


… Lesztek nékem tanúim...a földnek mind végső határáig Ap. Csel. 1:8
Magyar református szórványépítés a Kárpát-medencén túl
Csákvár 2017. július 13. – 16.

A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat központi rendezvénye a magyar református szórvány sajátos témafelvetésével. A nyugateurópai reformátusok aligha vehetnek részt gyülekezeteket megmozgató programokban az európai nagy távolságok és a gazdasági behatároltság miatt, de a magyar református szórványközösség gyülekezetépítő feladatát, hitépítő szolgálatát és önazonosságtudata megőrzését kívánja felvázolni a reformáció évében.

A 7 évtizedes múltra visszatekintő Nyugat-Európai Magyar református Szolgálat a múlt-jelen-jövő összefüggésében szemléli helyzetét. Feltérképezi a nagy mértékben szórványosodó reformátusság - keresztyénség - jelenét és elemzi a jövő vetületeit a misszió ill. a pásztoráció útján. A jelen kihívásait vizsgálva és azokra választ keresve tervezi a jövő célkitűzéseit.

Az Európai Unió felkínált tömegmozdíthatósága a népek és nemzetek exodusát indította el a 21. században. A Kárpát-medencéből Nyugat-Európába elvándorlók ’kultúrsokk’ következtében megingott önazonosságának megőrzésére lelki otthont kínál a külhoni, de az otthonival azonos egyházi, vallási és hitéleti értékeket továbbító közeg. Az elvándorolt magyar reformátusok számára ekképp a nyugat-európai szórványgyülekezetek lehetővé teszik a nemzeti közösségbe való beépülést, hitben maradást és növekedést, azzal a jóreménységgel, hogy a külhoni magyar gyülekezetekre irányított figyelem szélesebb érdeklődésre tarthat számot az egész Kárpát-medencében.

A háromnapos tanácskozáson választ keres a munkáját meghatározó teológiai, szellemi és gazdasági kérdésekre ezen a területen szolgáló vezetők és szakemberek megszólaltatásával. Átvilágítja a magyar keresztyénségen belüli misszióját, melyet nem csak a Kárpát-medence, hanem ‘globális’ távlatban szemlél.
Előadói Nyugat-Európából és a történelmi Magyarország egyházaiból keresik az együttgondolkodás európai távlatát, stratégiai elképzeléseket, gyakorlati megoldásokat vetnek fel a Nyugat-európai gyülekezetek fenntartását illetően, felmérve a jelenlegi helyzetet és igényeket. És 500 évvel a reformáció után miképp léphet tovább az immár aligha keresztyénnek nevezett Európában.

Következő tájékoztatás a karácsonyi körlevelünkben várható