"Vigyázó szemetek Párisra vessétek"

‘VIGYÁZÓ SZEMETEK PÁRISRA VESSÉTEK!’
85 év magyar protestáns református egyház Párisban


Áldás Békesség!

Ott voltam vasárnap, 2012. november 4-én ezen a megható ünnepélyen Párizsban. A teli templomban legalább jó 200-an együtt voltunk a hálaadó istentiszteleten és az utána következőünnepélyen, ahol minden szép rendbenfolyt és az alkalom méltóságteljesen megszólított.

Balog Zoltán budapesti lelkipásztor nagyszerűigehirdetéssel szolgált: mélyenszántó mondanivalójával (nem a kormány minisztereként) elgondolkodtatott. Az üdvözlések és a jókívánságok tömege csodálatosan kedves és kellemes érzéssel töltött el, azután pedig a hosszú testvéri együttlét élvezete azokkal, akik nemcsak Párizsból és Franciaországból, Európa különbözőországaiból, de még a tengeren túlról is eljöttek erre a rendhagyó különleges alkalomra.

Emlékezzünk csak: Párizsban 85 év óta állandó jelleggel, töretlenül és folyamatosan magyarúl zeng a református ígehirdetés! Ott helyben visszaemlékeztünk néhai Kulifay Imre lelkipásztorra, aki a gyülekezetet összekovácsolta és taxisoffőrként kereste a kenyerét, hogy lelkipásztori munkáját végezhezze, aztán a háborúalatt és után sokak életét mentette meg. Isten iránti mélységes hála tölti el szívemet, hogy a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat elnöksége tagjaként jelen lehettem ezen a nagyszerűalkalmon s együtt örülhettem a gyülekezettel.

Köszönet a párizsi presbitériumnak, de mindenek előtt Heddadné Nagy Annamária gondnokasszonynak, aki a szervezés óriási munkáját magára vállalta és kiválóan elvégezte. Adjon az Úristen a helyben lakó pásztor nélküli gyülekezetnek és vezetőiknek további erőt és kitartást e nemes munka végzéséhez.

Tóth Miklós, Hága, Hollandia