Magyar ünnep Párizsban

Magyar ünnep Párizsban

Nyolcvanöt éve alakult a református gyülekezet


Megalakulásának 85. évfordulóját ünnepelte a párizsi magyar református gyülekezet, november 4-én. Közel kétszázan vettek részt az öröm-ünnepen – magyarok és franciák, reformátusok és katolikusok együtt emlékeztek az elmúlt 85 évre.

Együtt hallgatták Isten Igéjét, az Ézsaiás próféta könyvéből: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” Madame Anne-Marie Heddad gondnokasszony idézte ezt a Bibliából, köszöntő szavaiban. Hangsúlyozta, hogy a párizsi magyar reformátusok közössége mind végig első lelkipásztoruk, Nt. Kulifay Imre (1908-1986) hitbeli és szellemi örökségét őrzi, aki idén augusztusban megkapta a „helytállásért – magyar embermentő” oklevelet, a budapesti Holokauszt Emlékközpontban.

Noha immár 15 éve, hogy nincs állandó lelkipásztora a gyülekezetnek, de vendég lelkipásztorok szolgálatával az Ige magyarul hangzik minden hónap első vasárnapján. A gondnokasszony elmondta, hogy ezidő alatt több, mint 70 lelkipásztor szolgált a gyülekezetben – az anyaországból, a Kárpát-medencéből, valamint a nyugat-európai diaszpórából.

Megható szavakkal köszöntötte a vendégeket: Balog Zoltán miniszter urat (Emberi Erőforrások Minisztériuma), dr. Trócsányi László nagykövet urat, Tar Sàndor  konzul urat,
dr. Mikola István urat, aki a OECD párizsi nagykövete, Sujánszky Jenö urat, az ’56-os magyarok egyesületének elnökét, Kovàcs Jozsefet a pàrizsi magyar katolikus misszio papját és hiveit, valamint az ünnepségen megjelenő magyar református lelkipásztorokat: özv. Lázár Csabáné Enikő Dalmát (Nünberg) – aki az ünnepi istentisztelete liturgiai részét vezette –, dr. Tóth Miklóst (Hága), dr. Kis Boázt és Nagy Lenkét (Magyarország).

Nt. Balog Zoltán hirdette az Igét 5.Móz 29, 29 alapján. Igehirdetésében olyan választott emberekről szólt, akik idegen földön, fogságban vannak, s akiket különlegesen szeret az Isten. Akiket a fiaik – akik nem ismerik az otthon melegét – kérdeznek, hogy mit hoz a jövő? Mózes azt mondja: A titkok az Úré! Az igehirdető hangsúlyozta, hogy mi magyarok, saját sorsunkat, életünket sokszor látjuk a választott nép történetében. A választott nép idegenben – magyarok idegen földön… Magyarok Párizsban…

A továbbiakban arról is szólt a prédikáció, hogy a 85 év valójában egy emberöltőt ölel fel. S az, hogy ünnepelhetünk, hogy emlékezhetünk az eltelt 85 évre, azt is jelenti, hogy volt elég erőnk megélni ezt az időt. A kérdés tehát, hogy ezt a „titkot” hogyan adja tovább a párizsi magyar református gyülekezet fiainak és unokáinak? „A kinyilatkoztatott dolgok a mi fiainkké, mind örökké!” S meg kell válaszolni a XXI. század új kérdését, amely egyben kihívás is: Meg lehet-e maradni a jövőben magyarnak, francia nyelvterületen?

Isten áldását kérték az ünnepségen jelenlévő lelkipásztorok az igehirdetést követően,a gyülekezetre – áldást mondott Françoise Sternberger francia református lelkipásztor is, majd a köszöntések sora vette kezdetét. Balog Zoltán miniszter közvetítette a Párizsban élő magyaroknak a magyar kormány üdvözletét és jókívánságait, dr. Trócsányi László nagykövet azt húzta alá, hogy milyen fontos magyarnak megmaradni Párizsban, Nyugat-Európában is. dr. Mikola István lírai köszöntésében idézett.Wass Albert: Üzenet haza című verséből. Mme Heddad magyarul és franciául felolvasta a ’házigazda’ templom St Esprit lelkészének Pasteur Clavairoly üdvözlö szavait, Nt özv. Lázár Csabáné Enikö a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnökségének üdvözletét adta át; dr. Kis Boáz a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának és a népfőiskola köszöntését tolmácsolta, Széchenyi István szavai idézve: Minden magyar felelős minden magyarért!” Nagy Lenke a vendéglelkipásztorok nevében mondott üdvözlő szavakat, kiemelve annak a fáradhatatlan és hűséges szolgálatnak a jelentőségét, amelyet Madame Heddad végez, a párizsi magyar reformátusokért.

Az ünnepség végén, a ST Esprit francia református templomban felcsendült a magyarok nemzeti imádsága, a Himnusz.

Mme Heddad Anne Marie
gondnok