Körlevél 2014. januárjában

ÉGLISE PROTESTANTE RÉFORMEE HONGROISE EN FRANCE
FRANCIAORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS REFORMATUS EGYHÁZ
5 Rue Roquépine 75008 Paris Paroisse de Paris ST Esprit
CCP 7 309 63 Paris
Körlevél 2014 - Január

Kedves Testvérek! 

 Békés boldog Istentől áldott Új Évet kiván mindenkinek az egyházunk presbitériuma.

Rövid tájékoztatással kezdem azok számára, akik nem rég jelentek meg a gyülekezetünkben de a régiekhez is szólok, hogy miképp is történik a lelkészek meghivása. Ismeretes, hogy 15 év óta nincs helyben lakó kinevezett lelkésze a gyülekezetünknek. Ennek ellenére, a 2014. év végéig meg van a szolgálattevő lelkészek  sorrendje. Ennek összeállítása, a lelkészek utaztatása, fogadása, szállítása, elszállásolása és az egész szervezés időígényes, amit Mme Heddad tart kézben.

Évente 11 alkalommal tartunk istentiszteletet a fejlécben magadott címen a hónap első vasárnapján  17 órai kezdettel. A meghívott lelkészeink általában  pénteken érkeznek, megtartják a vasárnapi istentiszteletet és hétfőn utaznak vissza abba az országba ahol szolgálnak. Mindig magyar református lelkészt  fogadunk Európa minden  országából. A Magyarországi Református Egyház jóvoltából 2009-től kezdve a Generális Konvent keretéből évi öt alkalommal kapunk lelkészt, ezeknek az utiköltségét állják. A többi hat alkalomra  mi szervezzük a szolgálattevőket és álljuk az utazási költségeiket. Ez a megállapodás idáig tartósnak bizonyúlt és hálásak vagyunk ezért az első segitségért, amit 1946. óta a Párizsi Magyar Református Egyház kapott Magyarországról. Buszkék is vagyunk arra, hogy 15 éve egyetelen istentisztelet sem mardt el annak ellenére, hogy nincsen helyben lakó lelkészünk. Az utóbbi években egyre többször besegitenek az erdélyi testvérek is, akik az otthonról érkezett lelkészüket elszállásolják. Ezeket mindig nagy szeretettel fogadjuk.

Megállapithatjuk, hogy az utóbbi években nem csak Magyarországról, de Erdélyből is egyre több szakmailag jól képzett fiatal kivándorló érkezik, mintegy fontos emlékeztetőül, hogy mennyire fonrtos a magyar refomátus élet fennmaradása Párizsban! A magyarajkú lelkeknek szükségük van anyanyelvünkön dícsérni Istent és imádkozni magyarul. Ez a magyarságot összetartó erő!

Kérek mindenkit hogy legyen szíves adja át Mme Heddadnak a hagyományos és az E-postacímüket. Ezzel megkönnyítik  a kapcsolattartást és a levelek kiküldését – nem csak azoknak, akiknek a címe megváltozot, de azoknak is, akik első alkalommal vannak közöttünk.
 
Szóba kell hoznom az évi közgyűlésünket is. Ebben az évben is kikűldjük a meghivót, hagyományosan a márciusi istentisztelet után tartjuk. Kérjük, hogy ha nem is jelenhet meg valaki, de akkor is küldje vissza az aláírt meghatalmazást. Tisztelettel kérem erre a jövöben odafigyelni, mert ezzel a munkánkat segitik. Korábban már többször tisztáztuk, hogy kiket tartunk szavazati joggal rendelkező egyháztagnak. Egyházfenntartási díj nálunk nincs, de szavazati jogot csak az szerez, aki egy minimális névre szóló összeggel támogatja működésünkel. A közgyűlés csak akkor döntőképes, ha bizonyos létszámú szavazattal bíró tag jelenik meg – azok, akik az utóbbi 2 évben névre szóló csekket, vagy boritékot leadtak. A perselyes adományokat is természetesen köszönjük, de azokat nem könyveljük névszerint és attól nem válhat senki szavazó egyháztaggá.                                                                     

Egy gyászhír: Mme Dapoigny Piroska, hosszu betegség után elhúnyt. Benne legidősebb prebiter testvérünket gyászoljuk, aki fiatal lánykora óta – már a háború előtt is - gyülekezetünknek hűséges és aktív tagja volt. A gyülekezet részvéte mellett tavaly nov. 9. temette nt. Dr Lucky Réka. Amikor az elhúnyt áldott emlékét megőrizzük, szabad legyen elmondanom, hogy gyakran úgy tűnik, hogy a gyülekezet fennmaradása és a munka terhe – a szervezés és az anyagi támogatás – az ú.n. őstagok vállán nyugszik. Sajnos ők a minden élők útján lassan elfogynak. Várjuk hát az új nemzedék felelős tagjainak részvételét és érdeklődését a munkánkban, mindannyian Isten dicsöségére szolgálunk!

Megköszönöm szíves figyelmüket, a presbitérium nevében.

Mme Heddad Anne Marie 0139151983
gondnok
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.