Istennek pusztában vándorló népe - SZÓRVÁNYGONDOK

Velünk foglalkozik a csatolt kétoldalas vezércikk ISTENNEK PUSZTÁBAN VÁNDORLÓ NÉPE címen a HARANGSZÓ http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/index.html legutóbbi második számban v.Bereczki András nt. úr tollából a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja.

Az avatatlan olvasó belekukkanthat az Erdélyi egyházkerület kéthetente megjelenő 2014. nov. 1. Üzenet c. gyülekezeti lapjában http://www.reformatus.ro/admin/data/file/20141030/uzenet-2014-21-h.pdf az 1. ill. 4 oldalán Somogyi Botond főszerkesztő atyánkfia tollából közölt vezércikk/interjúba ft. Kató Béla (kolozsvári) püspökkel (XXV. évf. 21. sz.): Asszimiláció: egyiranyú utca, a párizsi magyarokról, megmaradásról, integrációról.

Mint oldott kéve, széthull nemzetünk, hisz a közel 15 milliós magyar nemzet több, mint 40 országban él. Nincs még egy nép a világon, amely önhibáján kívül, ennyire talajt-vesztetté vált volna! S nincs még egy nép, nincs még egy olyan nemzet, amely több, mint egy évszázada, a kisebbségben is és a szétszórattatásban is, ennyire meg akart maradni önmagának – magyarnak és reformátusnak, hisz önszerveződésben működik és magyarul szól Isten ígéje Párizsban is, Budapesten is, Kolozsvárott, Nagyváradon és Nyugat-Európa szerte.

Imádkozzunk a magyar-magyar egységre törekvésünk szellemében, hogy a kárpátmedencei reformátusokkal ill. a Magyarországi Református Egyház megujuló ft. Zsinati Elnökségével is megtaláljuk a bennünket megillető kölcsönös párbeszéd ígényét. Erőfeszítésinket nem csak nemzetazonosságunk és jövőnk megtartása határozza meg, de a vallás és vállalás szellemében a manapság Európaszerte széttelepülő honfitársaink érdeke is. Tárgyalnunk kell az európai szórványgondozás égető gondjairól melyben 7 évtizedes múltunkkal Szolgálatunk egyfajta szakértő. A mostani szórványgondozási stratégia – csúnya kifejezéssel élve - berepülő pilótákkal, a másik fél bevonása nélkül – aligha nyújt rendszerbeli megoldást. Annak ellenére, hogy hiányzik a tájékoztatás rólunk úgy az egyházi, mint a világi médiában, folytatjuk munkánkat azzal a jóreménységgel, hogy a most elvetett mag kikél.

 [PDF]

Dr Békássy N Albert, A NyEMRLSz világi elnöke
http://nyemrlsz.newlights.info/