Franciaország - 2015 juniusi Körlevél

2015 junius KÖRLEVÉL
2014. BESZÁMOLÓ
A FRANCIAORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS REFORMÁTUS EGYHÁZ


Heddadné Nagy Annamària gondnokasszony beszámol a 85 éves önfenntartó gyülekezet 2014-ben megtartott 11 istentiszteleti alkalmáról (augusztusban szünet), három presbiteri értekezletéről és a közgyűlésrőlmelyet Mme Dapoigny Catherine segítségével készít elő, öt alkalommal volt úrvacsoraosztás.

A gyülekezet szépszámú templomlátogatása kapcsán örömünnep a gyakori keresztelő (tavaly 3 volt) és egy hozzánktérés bensőséges egyházi befogadási szertartással. Ugyanakkor mind gyakoribb utóbbi években a szomorú alkalmakon a gyászolók megjelenése. De hiányolja a rendszeres templomlátogatók seregét.

Szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy a költségek miatt a továbbiakban nem bérelhetjük a St Esprit nagy templomhelységét, de istentiszteleti helyünk változatlanul a hagyományos helyen tartjuk és a kisteremben – hogy úgy mondjam: szorongunk. Gyülekezeti körlevél küldésére 3 alkalommal került sor – csekély költséggel, hála az internetes kapcsolattartásnak.

A Generális Konvent költségén 2009 óta évi öt alkalommal érkezik lelkész nem csak Magyarországról, hanem a Kárpátmedence, határon túli magyar református egyházaiból is. A vendéglátás – fogadás és kíséret szervezését ill. költségfedezetét (€200) további hat istentiszteleti alkalom szolgálattevői szervezésével együtt Egyházunk fedezi. Köszönet jár minden segítségfelajánlónak az időért és pénzért!

Az év folyamán történtekből kiemelemjúlius 19. Amikor a Heddad család Esther leánya46 évesen elhúnyt. Hamvasztása előtt julius 23. a gyászban osztozó gyülekezet francia református szertatással búcsúzott és kérte a Szentlélek vígasztalását. Nyugodjék békében.

A Katólikus misszióban tavaly febr. 16. ökuménikus összejövetelen és szeretetvendégségen vettünk részt. Március 15. a Magyar Intézetben ünnepeltük. A június 4. a szomorú Trianoni megemlékezésen sajnos kevesen voltunk, amit a munkanapi időpont bár magyaráz, de segíthetne a MVSz felelőseinek jobb szervezése és az időbeni értesités.Bár öröm volt számos francia jelenléte a Yerres kisvárosban hagyományosnak számító II. Rákóczi Ferenc franciaországi emigrációjára évenként emlékező ünnepség is, de a szervezési hiány vonatkozik erre is. A Diadalív alatti 56-os hagyományos megemlékezésen október 19-én gyülekezetünkből kevesen vettek részt.

Felsorolom a 2014-es szolgálattevőket:januárban Nt Nagy Lenke(évente jön17. alkalommal), februárban Nt Gergely Márton (beszámolót is irt) és a gondnok távollétében a presbiterek fogadták.Cibian Miklós tiszteledő atya meghívásáraErdélyből Nt Barát János(nem a hónap első vasárnap szolgált), rendkívüli költségtámogatására €100 adtunk.Nt Fekete Ivettnürnbergi lelkész márciusban szolgált. Az áprilisi húsvéti úrvacsorás alkalmon Nt Szaszák Malvina a felvidéki Gömörhorka fiatal lelkésze szolgált. Májusban Nt Hekli Katalinrákospalotai lelkész szolgált. Júniusban Ft B. Szabó István, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület püspöke és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnöke szolgált, aki Nagy Eric névre keresztelte Kánya Árpád presbiterünk unokáját.Júliusi istentiszteletünk szolgálattevője a kolozsvári teológia tanár Nt Dr. Visky S. Béla volt, akit a gondnok távollétében (Felsőőrt a NyEMRLSz tanácskozásán, Ausztriában) a Falquet család fogadott. SzeptemberbenFt Kató Béla, az Erdélyi Egyházkerület püspöke úrvacsorás alkalmon szolgált. Az Erdélyi egyházkerület Üzenet c. kéthetente megjelenő újságjában közreadott és az elvándorlás ill.a nemzeti önazonosság kapcsáni vitát okozó benyomásairól szóló interjút nem kívánom taglalni. Októberben a reformáció emlékezetét Nt Rátoni Botond kisgalambalvi lelkész frissítette, akit Mme Székely Csilla látott vendégül. Akkor kettős keresztelő is volt, Bányai Attila második gyermekét Ervin Arpádot és a 9 éves Xéniát keresztelte meg. Novemberben ismét Nt Nagy Lenke szolgált, amikor Mme Józsa Judit hozzánktérőt ünnepélyes egyházi szertatással fogadott be. A decemberi úrvacsorás alkalmon Nt Hunyadi Attila,péterfalvai és tiszabökényi lelkipásztor,a Kárpátaljai Ref. Egyház Máramaros-Ugocsa egyházmegye esperese közvetítette a karácsony örömüzenetét. Az idén 2015 januárban újesztendei úrvacsoraosztással egybekötött alkalmon meghivásunkra Nt Karvánsky Mónikabécsi nőlelkész szolgált. Február első vasárnapján az idén a mi templomunkban került sor a katólikus Misszióval közös ökuménikus alkalomra, Cibian Miklós tiszteledő atya és Nt Kánya Zsolt-Attila (A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet KRISz elnöke), érmelléki egyházmegye lecsméri lelkipásztor szolgálatával.

Örömmel látjuk és tapasztaljuk az istentiszteleteinken gyakran felbukkanó új arcokat. Tisztelettel kérem, hogy forduljanak bizalommalhozzám és adják meg nevüket, villámposta és hagyományos postacímüket - még ha ideiglenesen is tartózkodnak Franciaországban - mert csak igy tarthatjuk a kapcsolatot.

Várjuk bővülő közösségünk új felelős tagjainak nagyrabecsült érdeklődését. Működésünk megismerésével kérjük, vegyék ki részüket a köz terheinek megosztásával és az anyagiak feltérképezésével. Felkérésünk a bőkezűbb adakozásra anyagi gondjaink enyhítését szolgálja. Sokszor tájékoztattunk már arról, hogy egyházi adót nem szedünk, de aki a gyülekezet életének alakításában részt kíván venni és a szavazati jogát a közgyülésen gyakorolni szeretné, attól az elvárásunk nem a névtelen minimális perselyes hozzájárulás, hanem egy boritkéba tett és névvel ellátott adomány, amiről minden adakozónak adóbevallási igazolást küldünk.

Szíves figyelmükbe ajánlom, és ezzel segitjük Catherine és Françoise önzetlen vendéglátását az istentiszteletek utàn, hogy a felső termet rendben kell elhagynunk. Nem csak az ékes rend kedvéért, de magátólértetendő segítséget jelent az asztalok egyéni letakarítása és a csészék a konyhába való kivitele.

Köszönettel a megtisztelő figyelemért, Isten dicsöségére.
Parizs 2015. Júniusában
Mme Heddad Anne-Marie