Kapcsolataink

Kapcsolataink

Amerikai Magyar Református Egyház
Angliai Magyar Református Egyház
Ausztráliai Magyar Református Egyház
BORNEMISZA PÉTER TÁRSASÁG - Ausztria
Boston-i Magyar Református Egyház, MA USA
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó
Délvidéki Református Egyház
Dunamelléki Ref. Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
Evangéliumi kiadó
A felsööri református gyülekezet
ÉSZAK-NÉMETORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT - Hannover
Hannoveri Magyar Egyesület
First Hungarian Reformed Church
Hágai magyar református-protestáns gyülekezet (Facebook)
Hálós lelkigondozás
Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozói Szolgálat
Horvátországi Magyar Református Egyház
Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház
Magyar Keresztény Portál
Királyhágómelléki egyházkerület
Kolozsvári Teológia
Magyar Evangélikus Gyülekezet - Ausztriai
a Magyar Református Egyházak Tanácskozó (Egyetemes) Zsinata
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház
Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata
Magyar Református Presbiteri Szövetség
Magyar Reformátusok Világszövetsége (MRVSz)
NewLights.info (a RefNet új portálon)
NEMZETI REGISZTER
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Parókia - a református portál
Református Világszövetség (WARC)
Reformátusok Lapja
Reformátusok Lapja - Ifjúsági oldal
SDG - Soli Deo Gloria
Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség
Szabadkai Református Egyház honlapja
Titus Hitéleti Alapítvány
Tőkés László az erdélyi magyarok európai képviselője
Wallingford-i Magyar Református Egyház, CT, USA
Württembergi - Stuttgart - Heilbronn -Ulm egyházközség


Református Egyhézmegyék

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 35 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 39 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 40 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 42 nap múlva)