Mit jelent az, hogy PROTESTÁNS

Mit jelent az, hogy "protestáns"?
AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA
XII. évfolyam 20. szám. 2001. október 15. (5.old.)

A modern nyelvek ismeroi mind tudják, hogy mit jelent a "protestálni" fonévi igenév, vagy ennek- a megfeleloi. A "testál" igéhez csatlakozó "pro-" prepozíció jelentése (mint "valamivel szemben") általában egy nagyon hangsúlyos negatív jelleget kölcsönöz annak a szónak, amelyikhez kapcsolódik. Valaki "protestál"-hat, tehát tiltakozhat a háborúval, igazságtalansággal, korrupcióval, erkölcsi lazasággal, a feslettséggel szemben a keresztyén hitvallásra hivatkozva, de mégis a kifejezés általánosan használt jelentése nem egyezik meg a szó eredeti értelmével.
Ama ténynek a tisztázására, hogy a "protestálni" eredetileg más jelentéssel bírt, mint a manapság megszokott értelme, foképpen azért fontos, mert a "protestáns" kifejezés átkerült a magyar nyelvbe is, és a hétköznapi magyar szóhasználatban is félreértelmezheto. Ugyanis "protestáns"-t gyakran úgy értik, mint "tiltakozó"-t; mint aki tiltakozik például a katolikus egyházzal és annak tanításaival, meggyozodéseivel - például Szuz Mária és a szentek imádásával, vagy a pápa és a bíborosok befolyásos hatalmával - szemben.
Mindamellett, hogy a "protestánsok" valóban tiltakoztak, mégis a "protestál" szó nem valami negatív elojelu kifejezés, hanem - éppen ellenkezoleg - pozitív, vagy semleges jellegu ige. Eredete a latin protestariban található, melybol világosan kitunik, hogy a pro- azt jelenti, hogy (valami-, vagy valakiért, érdekében. Tehát a "protestál" eredetileg azt jelenti, hogy "valami, vagy valaki érdekében tanúsítani, tanúbizonyságot tenni" vagy semlegesebb értelme szerint: "ünnepélyesen kijelenteni; kinyilatkozni".
Akkor, amikor Luther 1518-ban a Resolutionest, az 1517. október 31-én kifüggesztett 95 tételét magyarázó iratát fogalmazta meg, azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy: Protestor... ("Protestálok..."), de ezzel semmi ellenkezot nem akart mondani azokkal szemben, amik a Szentírásban, az egyházatyáknál, az egyházi törvényekben, vagy a pápai határozatokban megírattak. A Genfi Hitvallás (1536) is azzal kezdodik, hogy: "Eloször is kinyilvánítjuk (nous protestans), hogy a mi hitünk és vallásunk szabályai, melyeket követünk csakis a Szentírásban foglaltakhoz igazodnak." A reformátorok nagyon sok ehhez hasonló iratukban "protestáltak", abban az értelemben, hogy az Evangélium bizonyságtétele mellett, illetve javára "nyilatkoztak", "tanúskodtak".
De mindettol függetlenül, a "protestál" mai értelemben használt jelentése sem volt idegen a reformáció mozgalmának idején. Például a speyeri birodalmi gyulés lutheránus résztvevoi 1529-ben egy protestatiót nyújtottak be, amelyben a reformációval szembeni viszonylagosan toleráns magatartás (melyet ugyanaz a birodalmi gyulés határozott el 1526-ban) visszavonása ellen tiltakoztak. De ez a protesratio sem maga a katolikus egyház ellen szólt, hanem a speyeri birodalmi gyulésnek egy olyan politikai határozata ellen, amely a reformáció elnyomását szorgalmazta. Ennek nyomán a reformáció híveit "protestánsoknak" minosítették. De ez a megnevezés nem jelent mást, mint az Evangélium bizonyságtétele melletti kiállást a katolikus egyház reformálásának javára, és az ezt meggátolni próbáló korabeli politikai ellenkezés leküzdését. Bár a jövoben is elkerülhetetlen lesz a "protestánsok" megbélyegzettsége amiatt, hogy a "protestáns"-t ezután is a "tiltakozó"-val fogják azonosítani, mégis fontosnak látszik, hogy legalább maguk a protestánsok legyenek tisztában a "protestáns" mivolt eredeti értelmével: vagyis azzal, hogy a protestánsok nem a katolikus egyház ellen tiltakoznak, hanem a Jézus Krisztus evangéliumáért szállnak síkra, mely küzdelem ma sem vesztette el a maga örök érvényu szükségességét.


Dr. Riemer Roukema
Fordította: Tunyogi Lehel

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 35 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 39 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 40 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 42 nap múlva)

Ma : Bernadett
Holnap : Zsuzsanna