A REMÉNYSÉG LELKE – 21 . SZÁZAD PÜNKÖSDJE

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Római levél 15,13)

Reményt veszített világban élünk. A 21. század zűrzavara, tomboló harcai, farkastörvényei, kilátástalan holnapjai megrabolják az embert. A reménység szikrái
alig-alig pislákolnak az emberi szívekben. A reményt, mint utolsó szalmaszálat is lassan elengedi a hitét, erejét, holnapját veszített emberi lélek. Hitetlen, örömtelen és
békétlen idők ezek, melyek a világra virradnak. Hová vezeti mindez a világ kerekét és az emberek életét?

Óhatatlanul is az Ezékiel prófétával történtek képei törnek elő, aki a megszáradt csontokkal teli völgyben Isten parancsára prófétál. „A négy égtáj felől jöjj elő,
lélek...!” Akik addig így panaszkodtak:”Elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van.” Azoknak hangzik a próféta szájából Isten üzenete:
„Lelkemet adom belétek, életre keltek… Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit mondtam.”(Ezékiel 37. rész) A megelevenedéshez, az újjáéledéshez nem elég az emberi erő. A Lélek megelevenítő és megújító szele kell, hogy átjárja ma is az embereknek a lelkét és a világot, mint a reménytelenség völgyét.

Mert a megszáradt csontok is meghallották Istennek igéjét, a próféta szavait és hit ébredt bennük. Elhitték azt, hogy Isten szavai és ígéretei biztosak és valósággá válnak!
Testvéreim, a mi Istenünk a reménységnek az Istene! Azé a reménységé, amelyik a hit által betölti lelki életünket és külső világunkat teljes örömmel és békességgel.
Ebben a reményt veszített világban a páli ige azt kiálltja bele a mi életünkbe és a világ zűrzavarába is, hogy a Szentlélek ereje által bővölködni fogunk a reménységben!
Isten az Ő Igéje és Lelke által a Teremtés hajnalán káoszból rendet teremtett. Az első Pünkösd reggelén a bizonytalan tanítványokból hitvalló apostolok lettek. Péter
igehirdetését hallván az összesereglett tömegből gyülekezet, egyház teremtődött. A keresztyén reménység egészen bizonyos várakozás, mely nem szégyenít meg, mely
hiszi Isten szavát, átéli Isten szeretetét és kegyelmét, mely lelkünknek biztos és erős horgonya.

Várjuk a 21. század Pünkösdjét, hogy a világ kaotikus sötétségét a mennyei dicsőség fénye ragyogja be, hogy a teremtett világban prófétáljanak fiak és lányok, látomásokat
lássanak az ifjak és újra reményteljes jövőt álmodjanak véneink (ApCsel 2,17b).

A 21. század reménytelen idejébe és világába a keresztyén világ könyörgésben kiáltsa Isten felé: „A négy égtáj felől jöjj elő, lélek!”

Hadd söpörjön végig életünkön és világunkon a reménység Istenének újjáteremtő, életet teremtő és megelevenítő Lelke, hogy a Szentlélek ereje által mi is a reménység
bőségében a hitben teljes örömmel és békességgel telve élhessünk a háromságos Szent Isten dicsőségére.


Karvansky Mónika, református lelkipásztor

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja
(2018. Február 18. Vasárnap, 2 nappal ezelőtt)

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 33 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 37 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 38 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 40 nap múlva)

Ma : Zsuzsanna
Holnap : Aladár, Álmos