Könyvészet

1. Nagy György - Egyházi hírek Windsor, Ont.: A NyEMRLSz-ről, Dr Békássy NA kanadai látogatása kapcsán. Magyar Egyház (Hungarian Ref Church in America), 1986. 65: (5 sz. szept-okt), 14-15. old.
2. Tóth Miklós:A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat, Bethlen Évkönyv (Ligonier, PA) 1988, 248-49 old.
3. Békássy NA: Az élet csodája. A teremtett világ és az ember, Előadás a 29. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencián 1988 nagyhét, Frankenstein-Diemerstein.
4. Békássy NA: Világi elnöki bemutatkozás és köszöntés, Bázel 1988. okt. 4-6. Konferenciai anyag gyűjteménye, Hollandiai kiadó (Tóth Miklós) 1989. 1-7 old,
5. Békássy NA: A Jugoszláviai Ref. Ker. Egyház, NyEMRLSz Bázel 1988. okt. 4-6. Konferenciai anyag gyűjteménye, Hollandiai kiadó (Tóth Miklós) 1989, 27-29 old,
6. Békássy NA: Zárószó A NyEMRLSz konferenciája, Bázel 1988. okt. 4-6. Konferenciai anyag gyűjteménye, Hollandiai kiadó (Tóth Miklós) 1989, 35-36 old
7. Békássy NA: A NyEMRLSz 1988-as Baselban rendezett konferenciája, beszámoló, Református Élet (Újvidék) 1988: 22 (9 sz, dec), 3-4 old..
8. Békássy NA: Szolgáljátok az egységet, Köszöntő a müncheni gyülekezet meglátogatásakor 1989. Febr 28., Harang (München) 1989: Április i sz., 6-7 old.
9. Békássy NA: Megőrizni a megőrizhetetlent, a NyEMRLSz 1989. konferenciájáról, Református Élet (Újvidék) 1989: 23 (11 sz, nov), 1-2 old.
10. Békássy NA: Józanul és reménységgel, Protestáns élet Svédországban, a Svédországi Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálatról, Utitárs (Stuttgart), 1989: 33(5) 5-6. old.
11. Varga Pál: Hírverés, a Nyugateurópai Magyar Ref. Lelkigondozó Szolgálat, Utitárs (Stuttgart), 1989: 33(6 sz) 8. old.
12. Békássy NA: Az alvó tanítványok, Nagypéntek reggeli elmélkedés, 30. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, Bischofsheim, 1989.
13. Békássy NA: Könyvismertető: A soknyelvű református ökumene Jugoszlávia területén, Karl Sterleman (Németország) könyvérő, Református Élet (Újvidék). 1990: 24 (1 sz, jan.) 4-6. old.
14. Békássy NA: Három évtized távlatából - a felnőttkor derekán, A NyEMRLSz elnökségének köszöntője, 30. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, Bischofsheim, 1989.
15. Békássy NA: A NyEMRLSz levele a református világtalálkozóról, Reformátusok Lapja, 1990: 34 (34 sz, aug. 26), 4 old.
16. Komlós Attila: Az emberiség nagy gondja: a természet megóvása, Nemzetközi környezetvédelmi Konferencia Svédországban, Reformátusok Lapja 1990: 34 (25 sz, június 24), 1 old.
17. Varga Pál: Magyar gyülekezetek Nyugateurópában – “Egyházunk sodrásban”, Beszámoló a NyEMRLSz 1990-ben Ochsenbergbergben tartott Konferenciájáról, Harangszó (Királyhágómelléki Egyh Ker) 1990, 4: (1 sz, nov 4) 5 old.
18. Sipos Emese-Gyöngyvér: Szórványok lelkigondozói – gyakorlati ökuméné, a Nyugateurópai Magyar Ref. Lelkigondozó Szolgálat és a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége közös konferenciája Utitárs (Stuttgart), 1989: 34 (6) 3. old.
19. Békássy NA: Nyilatkozat a NyEMRLSz részvételéről a II. Magyar Ref. Világtalálkozón, Reformátusok Lapja, 1991: 35 (18 sz, május 5) 3. old.
20. Békássy NA: Mi lesz velem a halálom után? A test feltámadásáról. Rádióelőadás: Trans Worl Radio, Mont Carlo 1991. június 15.
21. Békássy NA: A feltámadás kérdése Mt 22, 23-33. Bibliatanulmány, 32. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, 1991. Nagyhét, Bünsdorf,
22. Békássy NA: Hittel a magyar értelmiség jövőjéért Európában, Előadás: A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozója, Ref. Értelmiségi Találkozó, Ref. Kollégium Debrecen 1991. június 23
23. Békássy NA: Hittel a magyar értelmiség jövőjéért Európában, Előadás: Református Értelmiségi Találkozó, II. Magyar Ref. Világtalálkozó, Debrecen, Confessio 1991: 15 (3 sz) 26-32.
24. –y-y: Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, Reformátusok Lapja, 1991: 35 (23 sz., május 12) 7 old.
25. Békássy NA: A NyEMRLSz belépési szándéka a megalakulandó MRVSz-be. Reformátusok Lapja, 1991: 35 (21 sz, május 21). 3 old.
26. Békássy NA: Szórványnemzetiség vagyunk Nyugat-Európában és a Kárpátmedencében, A NyEMRLSz sajtótájékoztatója, A Stockholmi Magyar Ház Híradója, 1991: 13 (46. sz. szept.) 7. old.
27. Gémes I: Refomátusok Világtalálkozója Utitárs (Stuttgart), 1991: 35 (5 sz) 1-2.
28. Együtt a szétszórtságban, Magyar protestáns látomások Európáról, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 1991: 2 (17 sz. okt. 13). 4. old.
29. Békássy NA: Helytállni, és úrrá lenni tennivalóinkon, A Világtalálkozó és a nyugat-európai magyar reformátusság, Reformátusok Lapja 1991: 35 (34 sz. aug. 25): 3 old.
30. Békássy NA: Magyarok Nyugat-Európában, Felebarát (Kolozsvár) 1991: 2 (5-6 sz). 1 old.
31. Békássy NA: Szeretet és kölcsönös megértés, Sajtótájékoztató a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Lelkigondozó Szolgálatok konferenciájáról, Reformátusok Lapja, 1991: 35(41 sz. okt. 13). 6 old.
32. Békássy NA: Interview, Karpatbäckenets lutheraner mötte västeuropakolleger, Stiftsnytt (A svéd egyház Lundi püspökségének havilapja) 1991. okt. 3., 10 évf. 40 sz. 32 old.
33. Békássy NA: Szórványnemzetiség vagyunk Nyugat-Európában és a Kárpátmedencében, Üzenet (Erdélyi Ref Egyh Ker), 1991: 2 (21 sz. nov. 15). 1. old.
34. Békássy NA: Konferens för ungrare, újsághír, Sydsvenska Dagbladet (Lundi közéleti napilap) 1991. szept. 9. Del C 10 old.
35. Petrőczy Éva: A diaszpora-helyzetbe bele is lehet szeretni, a Nyugat-európai evangélikus és református testvérszolgálatok lundi konferenciájáról, Reformátusok Lapja, 1991: 35 (40. Sz. okt. 6). 6 old.
36. Petrőczy Éva: Nils Holgersson vendége voltam… , a Nyugat-európai evangélikus és református testvérszolgálatok lundi konferenciájáról, Új Magyarország 1991. szept. 30.
37. Gémes István: Víziók korát éljük Beszámoló a Nyugat-európai evangélikus és református testvérszolgálatok lundi konferenciájáról, Utitárs (Stuttgart), 1991: 35 (5 sz.) 3 old.
38. TszM: Magyar protestáns látomások Európáról, a NyEMRLSz és a KÉMELM Lundban tartott 4. közös teológiai konferenciája, Evangélikus Élet 1991: 56 (41 sz. Nagyhét, okt. 13) 3 old.
39. Békássy NA: Elengedett adósság Mt 18, 21-35. Nagycsütörtök reggeli elmélkedés, 33. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, 1992. Nagyhét. Butzbach-Bodenrod,
40. Békássy NA: Telógiai konferencia Sárospatakon, Tájékoztató, Reformátusok Lapja 1992: 36 (29 sz. július 12). 3. old.
41. Békássy NA: Sárospatakon ülésezett a NyEMRLSz, Beszámoló, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 1992: 3 (18 sz. okt. 11). 1 old.
42. Lázár J Cs: Évi közgyűlés, Sárospatakon úlésezett a NyEMRLSZ, Harang (München) 1992: 7 (2. sz okt): 10 old.
43. A Királyhágómelléki Ref Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata: Közlemény Tőkés László skandináviai körútjáról, Közlöny 1992: 2 (8 sz. június): 3. old.
44. Varga P: A saját templomtornyunkon túl – a nyugateurópai protestánsokról, Az Ige (Kovászna) 1992: 3 (1 sz) 6 old.
45. Békássy NA: Hogy mindnyájan egyek legyenek, teológiai konferencia Franciaországban, Reformátusok Lapja 1993 37: (31 sz. aug 1). 7. old.
46. –gl-: Interview Z Lázár Csabáné Dalma Enikővel: A jobbra taníthatóság nyitottságával, Magyar reformátusok Nyugat-Európábn, Reformátusok Lapja 1993: 37 (44. Sz. okt. 31), 7 old.
47. Varga Pál: Új Alapszabályt fogadtak el: Mindnyájan egyek legyenek – konferenciát tartott a Nyugat-európai Lelkigondozó Szolgálat, Reformátusok Lapja 1993: 37 (49 sz. dec 5) 5 old.
48. Békássy NA: Együttműködésre készen - nem vagyunk nacionalisták, Nyugat-európai vélemény, nyílt levél, Reformátusok Lapja 1994: 38 (25 sz. júni 19). 3.old.
49. Békássy NA: Letter to the Secretary General of the WARC, nyílt levél, Reformpress 1994, 4 sz. 2 old.
50. Békássy NA: Nemzetközi teológiai konferencia Kolozsvár - Nagyvárad, Tájékoztató, Reformátusok Lapja, 1994: 38 (22, május 22).
51. Békássy NA: Teológiai konferencia Kolozsvárott, Beszámoló, Új Kéve (Stockholm) 1994: 2 (3-4 sz.) 14-17 old.
52. Békássy NA: Tájékoztató Kolozsvár-Nagyvárad 1994. szept. 1-5. A Nyugat-Európai Magyar Nyelvű Lelkigondozó Szolgálat és KÉMELM 5. közös teológiai konferenciájáról, Tebenned bíztunk (MRVSz hírlapja) 1994. aug. 5-6 összevont szám 36. old.
53. ***: Munkájuk nem hiábavaló: nyugat-európai magyar protestáns teológiai konferencia, Beszámoló, Szabadság (Kolozsvári közéleti napilap) 1994. szept. 3. 1 old.
54. ***: Ma többen vagyunk, mint valaha, Interview Békássy NA - NyEMRLSz világi elnökével, Szabadság (Kolozsvári közéleti napilap) 1994. szept. 5. 3 old.
55. Raths A: Visszapillantó – Erdélyben jártunk, Protestáns Híradó 1994: 3 (11 sz november) 23-26 old.
56. Varga Pál: Nem hiábavaló! Konferencia - a Királyhágón innen és túl, Utitárs (Stuttgart) 1994: 38 (6 sz.) 4. old.
57. Békássy NA: Nyugat-Európai Magyar Nyelvű Lelkigondozó Szolgálat, Tájékoztató, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 1994. nov. 6. 5. old.
58. Varga Pál - Békássy NA: Szeptemberi konferencia a Királyhágón innen és túl, a Nyugat-Európai Magyar Nyelvű Lelkigondozó Szolgálat, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 1994: 5 (20 sz. nov. 6.) 5. old.
59. Békássy NA: A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban, Kolozsvár-Nagyvárad ’94, Reformátusok Lapja 1994: 38 (34 sz. aug. 21). 1 old.
60. Békássy NA: Az 5. Nyugat-európai Magyar Protestáns teológiai konferencia (Kolozsvár-Nagyvárad), Beszámoló - Előadás, Confessio 1994, 18 (4): 87-92.
61. Békássy NA: A szakadatlan reformáció jegyében, Konferencia első ízben Kelet Európában és Megindult a szellemi-lelki vérkeringés: Vágyakozva fordulunk a Kárpát-medence felé, Reformátusok Lapja, 1994: 38 (45 sz. nov 6).1, 4-5. old.
62. Gál Mária – Interview Dr Békássy N Alberttel: Gyökereinket keresve jöttünk Kolozsvárra - Ma többen vagyunk, mint valaha, Egyház és Világ, 1994: 5 (9-10 sz., szept.- okt.) 32-33 old.
63. Gál Mária - Interview Varga Pállal: Távlati célunk a Nyugat-Európai Protestáns Szolgálat létrehozása, Egyház és Világ, 1994: 5 (9-10 sz., szept.- okt.) 33-34 old.
64. Gál Mária Interview Joób Olivérrel: Beletanultunk a kisebbségi létbe, Egyház és Világ, 1994: 5 (9-10 sz., szept.- okt.) 34-35 old.
65. Békássy NA: Nyugat-Európa. Beszámoló az 5. közös protestáns teológiai konferenciáról, Kolozsvár-Nagyvárad 1994. szept. 1-5. Tebenned bíztunk (MRVSz hírlapja) 15-16. old. 7. sz. 1994. dec..
66. Békássy NA: Anyagi gondok, Olvasóink írják, Refomátusok Lapja 1995, 39 (14. sz. április 2). 3. Old.
67. Békássy NA: Tanácskozó Zsinat, Helyzetértékelés, Új Kéve (Stockholm) 1995. 3. évf. 3 sz. június, 14. old.
68. Molnár-Veress P: Teológiai konferencia Kolozsvárott, Új Kéve 1994: 2 (3-4 sz, dec) 14-18 old.
69. Békássy NA: Egymás terhét hordozni, cél az eredményesebb szolgálat Beszámoló a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Reformátusok Lapja, 1995: 39 (41 sz, okt. 8.) 1 és 5 old.
70. Békássy NA: A NyEMRLSz 1995-ös angliai konferenciája, Lapszemle, Harangszó (Nagyvárad) 1995. aug. 6. évf. 7. old.
71. Békássy NA könyvismertető: Szórványmissziós úton. Dr Bütösi János: Hatvankét nap a föld körül a MRVSz szolgálatában, Új Kéve (Stockholm) 1995.3. évf. 5 sz. 15 old.
72. Békássy NA: Köszöntő Lelkészbeiktatás Kölnben, 1995, Protestáns Híradó (a Rajna-Vesztfáliai Magyar Gyülekezet lapja) Ünnepi levélbontás, 1995. 4 évf. 10. sz. 9-10 old.
73. Békássy NA: Konferencia Watfordban, Beszámoló a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker), 1995: 6 (10. sz.) 8. old.
74. Békássy NA: Konferencia Watfordban, Beszámoló a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Protestáns Híradó (a Rajna-Vesztfáliai Magyar Gyülekezet lapja), 1995. 4 évf. 10. sz. 32. old.
75. Békássy NA: Elnöki beszámoló a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Harang (München) 1995, 10. évf. (2. sz): 9-14 old.
76. A NyEMRLSz 1995. évi konferenciája, Híreink és Dr Bütösi János: Hatvankét nap a föld körül, könyvismertető, Tebenned bíztunk (MRVSz hírlapja) 23-24. old. 1995. dec. 10. szám
77. Erdélyi Ref Egyh Ker Püspöki Hivatala: A NyEMRLSz belép a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatába, Üzete 1995: 6 (21-22 sz. nov 15-dec 1), 15 old.
78. Komlós A, Békássy NA: Ausztráliában járva – Megmaradni a nemzetek tengerében – Missziói feladatunknak tekintjük, Reformátusok Lapja 1995: 39 (16 sz. április 16) 7 old.
79. Csutoros Cs - Békássy NA: Lelkes áldozatvállalás a ránk bízott közösség érdekében, Református szemle (Ausztrália) 1995. Márc 9, 14 old.
80. Konferencia Watfordban, a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Elnöki beszámoló, Harangszó (Nagyváradi Ref Egyh Ker) 1995. nov. 6. évf. 23. sz. 8. old.
81. Jancsó J: Európai Magyar Gimnázium, Kast, Harang (München) 1995: 11 (2 sz) 7-8 old.
82. Békássy NA: Elnöki beszámoló, Harang (München) 1995: 11 (2 sz) 9-14 old.
83. Nyugat-európai magyar reformátusok konferenciája Watfordban, Beszámoló Confessio 1995, 19 (4): 94-95.
84. News in Brief: Annual Conference for West European Ref Hungarian Pastoral Service in Watford, Reformpress 1995. Jan 1th, p 3.
85. Békássy NA: A NyEMRLSz világi elnöke köszönti a tízéves a "Harang"-ot, Harang (München) 1996: 11 (1. sz): 17-18 old.
86. Békássy NA: A szövetség szüntelen megújítása, A NYEMRLSZ köszönti a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozóját, Reformátusok Lapja, 1966: 40 (34 sz. aug. 25). 1. old.
87. Békássy NA: Köszöntjük a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozóját, Híradó, Svédországi Magyarok Országos Szövetsége, Stockholm, 1996: 16 (61 sz. szept.) 6. old.
88. Békássy NA: Egymással közösségben, Beszámoló a NyEMRLSz 1996-os konferenciájáról, Reformátusok Lapja, 1996: 40: (46 sz. nov. 17.) 1. old.
89. Hungarian-Language Reformed Pastoral Servive in Western Europe, (Introduction of member-churches and organizations of The Consultative Convent of the Hungarian Reformed Churches), Reformpress Budapest, 1996: 3 (11-12), 7-8 old.
90. Békássy NA: A NyEMRLSz konferenciája Komárom 1996, Kálvinista Szemle (Szlovákiai Ref Ker Egyh) 1996: 67 (10 sz. okt.) 6 old.
91. Békássy NA: Élet a Nyugati Diaszpórában "Te tanitasz engem az élet ösvényére (Zsolt 16,11) A NyEMRLSz konferenciája Komárom, Kálvinista Szemle (Szlovákiai Ref Ker Egyh) 1996: 67.( 11-12 szám. nov-dec,) 9. old.
92. Szőllősy Pál: Az összefogás intézményrendszere, 1.Vallási közösségek, Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország Nyugati magyarok a változások éveiben 1985-1995, EPMSz 1996, 245-247 old. ISBN 963 04 7473 5
93. Gémes I: A NyEMRLSz 1996. évi konferenciája Komárom Utitárs (Stuttgart) 1997: 41 (1 sz. jan) 7. old
94. Békássy NA: Beszámoló a NyEMRLSz 1997. Konferenciájáról, Partiumi Közlöny 1998: 8 (1 sz. jan 28), 10-12.
95. Békássy NA: NyEMRLSz Bethlen Évköny 1993-1996 (Ligonier, PA), 377-383 old.
96. Tüski István: Hollandia, Bethlen Évköny 1993-1996 (Ligonier, PA), 383-389 old.
97. Pósfay Gy: Reformátusok és evangéllikusok együttmunkálkodása Nyugat-Európában, Bethlen Évköny 1993-1996 (Ligonier, PA), 390-392 old.
98. Szőllősy Pál: Svájci Magyarnyelvű Gyülekezetek Szövetsége, Anyagi gondok Bethlen Évköny 1993-1996 (Ligonier, PA), 392-3398. old.
99. Gémes I: A NyEMRLSz 1996. évi konferenciája, Utitárs (Stuttgart) 1997: 41 (1 sz) 7 old.
100. Tanító B: Magyar Reformátusok Finnországban, Reformátusok Lapja 1997 : 41 (35 sz) 5. Old.

 

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 35 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 39 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 40 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 42 nap múlva)