Könyvészet - továbbá

101. Békássy NA: NyEMRLSz-konferencia 97: Mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Konferenciai értesités, Reformátusok Lapja 1997: 41 (15 sz. Április 13). 6. Old.
102. Varga P: A NyEMRLSz őszi konferenciája és nyilatkozata, A Levél (Zürich) 1997: 42 (3. sz. Karácsony). 4. Old.
103. Soós M, Békássy NA, Varga P: Nyilatkozat Pándy András ügyében, Reformátusok Lapja 1997: 41 (49 sz. December 7). 8. Old.
104. Békássy NA: Köszöntő a Finnországi Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet megalapítása alkalmából, Új Kéve (Stockholm) 1997, 5(6): 4.
105. Gémes I, Békássy NA: Értesítés az 1998-ban Beregszászon tartandó 6. Magyar protestáns teológiai konferenciáról, Utitárs (Stuttgart) 1997, 41(6): 6.
106. Bilkei Pap Lajos: Református Magyarnyelvu Egyházközség München, Bethlen Évkönyv 1998 (Ligonier, PA), 163-166 old.
107. Jóob Olivér: A Svájci Magyarnyelvu Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, Bethlen Évkönyv 1998 (Ligonier, PA), 166-170 old.
108. Pósfay György: Genf, Svájc, Bethlen Évkönyv 1998, (Ligonier, PA), 171-172 old.
109. Békássy NA: A magyar reformátusságról, a NyEMRLSz teológiai konferenciájáról és küldöttközgyűléséről, Reformátusok Lapja 1998: 42 (2 sz. jan. 11) 3. Old.
110. Békássy NA: Beszámoló a NyEMRLSz Edemissenben 1997. Okt. 10-14 között tartott konferenciájáról, Partiumi Közlöny 1998, 8 (1. Sz. jan) 10-12.
111. GyE, Békássy NA: A megmaradás lehetősége, VI. Magyar Protestáns Teológiai Konferencia Beregszászon, Reformátusok Lapja1998: 42 (41 sz. október 11) 5. Old.
112. Békássy NA: Nyugateurópa nem fogadta el a MRVSz elnöke lemondását, Sajtótájékoztató, Nemzet, Magyar Internet Világlap 1998. Szept. 16.
113. Pósfay Gy: “Szemeimet a hegyekre emelem” Konferencia Beregszászon, Utitárs (Stuttgart) 1998: 41 (5. sz). 3-4 old.
114. Békássy NA: Jézus a világ piacán – konferenciai meghívó, Reformátusok Lapja 1998: 42 (25 sz. június 21). 5 old.
115. News in Brief: The 6th Hungarian Protestant Theological Conference for Western-European Hungarians held in Sub-Carpathian Beregszás Ukranie, Reformpress 1998: 5 (9-10), 5-6.
116. Herman MJ: A Pándy ügy margójára, Új Kéve (Stockholm) 1998: 6 (1 sz. febr – márc) 26-27 old.
117. Varga P: Beszámoló a NyEMRLSz 1997. Konferenciájáról Utitárs (Stuttgart) 1998: 42 (1 sz) 4 old.
118. Békássy NA: Nagypéntekre, a hónap ígéje, Protestáns híradó 1999: 8 (3-4 sz. műrcius-április) 23-25 old.
119. Békássy NA: Gaál G Biblia - c. könyvismertetöjének recenziója, A "3. Évezred" 1999: 3 (9 sz. Nov),
120. Békássy NA, Soós M, Varga P: Nyugati együttműködés, Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 1999 tanácskozásáról, Reformátusok Lapja 1999: 43 (47. sz. nov. 21). 3 old.
121. Békássy NA: Űlésezett a NyEMRLSz. Új Kéve 1999: 7 (3 sz. okt). 5 old.
122. Békássy NA: Új gyülekezettel bővült a nyugati magyarság, a NyEMRLSz 1999. évi konferenciája, Üzenet (Kolozsvári Ref Egyh Ker) 1999: 10 (24 sz. dec 15) 5 old.
123. Békássy NA, Soós M, Varga P: Nyugati együttműködés, Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 1999 tanácskozásáról, A levél (Zürich), 1999: 44 (3. Sz Karácsony) 2. Old.
124. Békássy NA, Soós M, Varga P: Nyugati együttműködés, Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 1999 tanácskozásáról, Harang (München) 1999: 14 (2 sz. December) 10 old.
125. Békássy NA: Hogy mindnyájan egyek legyenek – meghívó a NyEMRLSz ’2000 hittudományi tanácskozására, Reformátusok Lapja 2000: 44 (24 sz. júni 25). 6. Old.
126. Békássy NA: Meghívó a NyEMRLSz tanácskozására “ Hogy mindnyájan egyek legyenek” – Egység a különbözőségben?” Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 2000: 11 (10 sz. május) 8. Old.
127. Szőllősy Pál: Ösztöndíjjal diaszpóra-lelkészeket, Diaszpora – alkalmi újság a Magyar Ref IV Világtalálkozójára, 2000, 15-16 old.
128. Varga Pál: Németországi magyar protestáns gyülekezetek, Diaszpora – alkalmi újság a Magyar Ref IV Világtalálkozójára, 2000, 20-21 old.
129. Varga Pál: A szivárvány színei – Egy az Isten, Új Kéve 2000 : 8 (3 sz szept-okt). 17-18 old.
130. Molnár-Veress P: Hogy egy se vesszen el, Diaszpora – alkalmi újság a Magyar Ref IV Világtalálkozójára, 2000, 24-29 old.
131. Békássy NA, Varga P: A NyEMRLSz, a “Tíz év múltán 1990-2000” c. k0tet 91-98 old., a MRETZs emlékkiadványa a IV. Magyar Ref Világtalálkozóra, Kovács Gábor szerkesztésében, 2000, ISBN 963 00 3512 X, M&M Goldprint Kiadó és Nyomda KFT. Világhálós honlap:
132. Békássy NA: A Könyvek könyve, Új Kéve 2000 : 8 (2 sz június) 19-21. old.
133. Krüzsely M: A Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozójának utórendezvénye Genfben, A levél (Zürich) 2000: 45 (2 sz. szept) 7 old.
134. Békássy NA: Egyház és magyarság – Az a dolgunk, hogy Krisztust magyarul hirdessük! Képmagnós előadás, Esztergom 2000. január 27-28. Világhálós honlap
Békássy N A: Szórványgondok egyetemessége, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 326-335 old.
135. Lapszemle: Új Kéve, Svédországi egyházi híradó, Reformátusok Lapja 2000: 44 (42 sz. okt. 15) 6 old.
136. Békássy N A: Hogy mindnyájan egyek legyenek (Jn 17, 21) - Egység a különbözoségben. Beszámoló a NyEMRLSz 2000. Révkomáromban tartott hittudományi tanácskozásáról és küldöttközgyulésérol. Üzenet (Kolozsvári Ref Egyh Ker) 2000: 11 (22 sz) november 15, 4 old.
Békássy NA: Szórványgondok egyetemessége (A Nyugat-Európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozói Szolgálat /NyEMRLSz/ elnökének videoüzenete) //Benne még sok más Nyugat-urópában élő szerző írása//
137. Varga P: Jubileumi ünnepség - 20 éves az Ulm-környéki magyar protestáns gyülekezet. Harang (München) 2000: 15 (2 sz. December) 9 old.
138. Varga P: A németországi Magyar Ev.-Ref. Gyülekezetek Munkaközösségének találkozója. Harang (München) 2000: 15 (2 sz. December) 10-11 old.
139. Békássy N A: A NyEMRLSz 2000. Konferenciája. Harang (München) 2000: 15 (2 sz. December) 13-14 old.
140. Varga P: Komáromi konferencia 2000. Harang (München) 2000: 15 (2 sz. December) 15. old.
141. Fónyad Pál: Tételek hitvallásról és nemzetröl, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 101-106 old.
142. Pósfay György: Lelki gondozás külföldön a kezdetektöl npjainkig, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 185-195 old.
143. Gémes Pál: Cserkészet, vasárnapi iskola, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 209-215 old.
144. Szöllösy Pál: Ösztöndijjal diaszpora-lelkészeket, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 254-256 old.
145. Pátkai J Robert: Az egyház egyház maradjon, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 307-314 old.
146. Molnár-Veress Pál: Egy se vesszen el: Hazai egyházaktól, a magyar államtól várjuk; Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 343-351 és 431-433. old.
147. Kótai István: Ökumenikus liturgiát, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 354 old.
148. Varga Pál: Németországi protestáns gyülekezetek, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 358-360 old.
149. Pósfai György: Mindnyájan egyek legyünk, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 363-366 old.
150. Gémes István-Gémes Pál: Magyar gyülekezet Wittenbergben, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 375-395 old.
151. Péter Iván: Magyar himnusz három nyelven, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 396 old.
152. Szépfalusi István: Segélykiáltás, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 403-406 old.
153. Varga Pál: Megalakult a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, A levél (Zürich), 2000: 45 (2. Sz Karácsony) 3.old.
154. Molnár-Veress Pál, Békássy NA összefoglalója nyomán: Megalakult a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, A NyEMRLSz és a KÉMELM benumatása, Új Kéve (Stockholm) 2000: 8 (4. sz december) 6-8. Old.
155. Molnár-Veress Pál: A Nyugat-Európában müködö magyar protestáns egyházi szervezödések rövid ismertetése, Új Kéve (Stockholm) 2000: 8 (4. sz december) 9-11.old.
156. Békássy NA: Komárom Egység a különbözöségben "hogy mindnyájan egyek legyenek ..." Jn 17,21. Kálvinista Szemle 2000. december (LXXI.évf. 12.szám) 10. Old.
157. Békássy NA: Egyház és magyarság, Nyelvünk és Kultúránk (A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata) 2001, 31 (113) 1:75 - 81. Markó és Kiss Nyomda, Bp 2001, ISSN 0133-2066.
158. Békássy NA: Nyugati Híradó: Egyház és Magyarság I + II; Lelkészegyesület 2000, 46 (2, 3-4 sz) 4-6 és 2-4 old. >>> KÉP, TEXT
159. Dr Békássy N Albert beszámolója a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat helyzetéröl, Világhirdadó - A Magyar Ref Egyházak Tanácskozó Zsinatának hivatalos lapja, 2000, 6 (1-2 sz) 30-31 old. >>> KÉP
160. Békássy N. Alberttel Nagy Lenke beszélget: Nyugat-Európa szórvány reformátusairól A Krisztusban teremtett haza, (Reforámtusok lapja) 2001, 45 (28 sz): 1, 5 old.
161. Dr Krüzselyné Mária: A NyEMRLSz köszöntötte a Délvidéki Református Élmiségiek találkozóját, Reformátusok Lapja 2001, 45 (32. sz): 4 old.
162. Békássy N. Albert: Erdélyi Géza, az Egyetemes Zsinat új lelkészi elnöke és Tokés László a MRVSz újraválasztott elnöke vendégei a NyEMRLSz szept. 2-5-i tanácskozásának, Reformátusok Lapja 2001, 45 (32. sz): 8. old.
163. Varga Pál: Nyugat-Európai evangélikus és református énekeskönyvek 1946 - 2001 között, Koinonia 2001, 54: 4 http://www.utitars.de/
164. Békássy NA: Az együttérzés hatalma - Üzenet Amerikába a Világkereskedelmi Központ két felhökarcolójának elpusztitása New Yorkban és Washingtonban okozott tragédia kapcsán, Reformátusok Lapja 2001, 45 (38 sz) 2 old.
165. Békássy NA: Köszöntés Réti Katalin szabadkai lelkipásztor beiktatására, Református Egyházunk (Délvidék) 2001, 4:10 (októberi sz.) 1 old.
166. Krüzselyné Fejös Mária: Berni köszöntés Réti Katalin szabadkai lelkipásztor beiktatására, Református Egyházunk (Délvidék) 2001, 4:10 (októberi sz.) 2 old.
167. *Tudósitónktól: Él és élni akar" - Jövöképünk merész, de vonzó - A nyugati magyar reformátusság lelkigondozása, Reformátusok Lapja 2001, 45 (45 sz) 3 old.
168. Békássy N A: Megmaradás minden elött. Beszámoló a NyEMRLSz és a MRVSz Nyugateurópai területi Része Küldöttközgyüléséröl, Ludwigsburg (Stuttgart) 2001.szept. 4-5. Üzenet (Kolozsvári Ref Egyh Ker) 2001: 12 (19 sz) október 1, 4 old.
169. *Tudósitónktól: Gárdonyi Zsolt koncertje Lundban, Reformátusok Lapja 2001, 45 (46 sz) 4 old.
170. Békássy NA: Jövöképünk merész, de vonzó - Beszámoló a NyEMRLSz és a MRVSz Nyugateurápai Területi Rész 2001. küldöttközgyüléséröl. Szeretetnaptár. A Deregnyöi (Szlovákia) Ref Ker Egyh és a Ref Újság), 2002: VIII évf. 159-165. old.
171. Lapszemle: "Mindenkit befogad" - Constance Ledoux cikke a franciaországi magyar reformátusokról, A Párisban megjelenö "Reformé"-ben, Reformátusok Lapja 2001, 45 (48 sz) 6 old.
172. "Jézus az egyház fundamentuma" Meghivó a NyEMRLSz 2002-es hittudományi tanácskozására és Küldöttközgyülésére, Reformátusok Lapja 2002: 46 (14 sz. április 7) 8 old.
Üzenet (Kolozsvár) 2002, 13 (7. sz. Április 1): 8. old.
173. Békássy NA: Jövöképünk merész és vonzó, Nyelvünk és Kultúránk (A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata) 2001, 31 (117) 5:37 - 41. Markó és Kiss Nyomda, Bp 2001, ISSN 0133-2066.
174. Békássy N Albert: Van-e magyar Bibliánk? Kecskeméthy István 2002-es bibliafordítása. "Magyar Liget" A dél-svédországi magyarok családi lapja, Lélekgondozó rovatában, 2002, 3. évf (12. sz.)
175. *Tudósitónktól: "Mindenre van eröm a Krisztusban" - a NyEMRLSz híre , Reformátusok Lapja 2002, 47 (47 sz) november 24. 6 old.
176. Tar Károly: "Dr Békássy N Albert hatvan éves", Magyar Liget - A dél-svédországi magyarok családi lapja, Lélekgondozó rovatában, 2002, 3. évf (13. sz.)
177. Dr Békássy N Albert: "Jó az Úr" a NyEMRLSz világi elnökének üdvözlö beszéde Párizsban Magyar Liget - A dél-svédországi magyarok családi lapja, Lélekgondozó rovatában, 2002, 3. évf (13. sz.)
178. Dr Békássy N Albert: "Szétszórtságban és megosztottságban: Válságban váltság a megoldás!" a NyEMRLSz világi elnökének 2001. karácsonyi tanulmánya, Confessio (Budapest) "Figyelö" rovatában 2002, 26. évf (4. sz.) 97-99.
179. Békássy NA: Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 2005. Hittudományi és Vezetőségi Tanácskozásáról, Üzenet (Kolozsvár) 2004,15 (23 sz),december 1, 8. old.
180. Békássy NA: Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 2005. Hittudományi és Vezetőségi Tanácskozásáról, Reformátusok Lapja 2005, (49), 1. január 2, 6 old.
181. Békássy NA: "Egyetemes magyar református egyházépités a XXI. században" - Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 2006, Hittudományi és Vezetőségi Tanácskozásáról. Reformátusok Lapja 2006, 50 (32 sz) augusztus 6, 5 old.
182. Békássy NA: Néhány szó a NyEMRLSz-ról, A Levél (Svájci gyülekezeti értesitő) 2006, 51: (1 sz. június) 6. old. Legutóbbi frissítés 2006.08.22.

 

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 35 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 39 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 40 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 42 nap múlva)