Munkaterület

A Kárpátmedencén kívül, Közép-Nyugat- ill. Északeurópa 15 országában felbecsülhetőleg negyedmillió magyar él, közülük mintegy 100.000 református, k.b. 80 nyilvántartott istentiszteleti hellyel. Atyánkfiai tagjai az illetö ország helyi egyházainak és közülük legfeljebb 5-10 %-ot tartunk a közös protestáns magyar gyülekezetekhez tartozónak.

A Kárpátmedencén kivüli Európa egyházi ellátmányának keretében legalább három- négytucatnyi magyar ref. lelkész dolgozik főállásban. Ezek egyharmada végez, gyakran önként és díjmentesen, magyar szolgálatot.
Honlapunkon igyekezünk minden olyan lelkipásztorral és egy- vagy több istententiszteleti hellyel rendelkezö gyülekezetröl tajékoztatni, ahol magyar református ill.közös protestáns lelkigondozó tevékenység folyik. Ezek felsorolásában megjelöltük ugyan a Szolgálatunkhoz tartozókat, de feltüntetjük a más szervezeti keretek közt müködöket is.

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 35 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 39 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 40 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 42 nap múlva)