Tagság

Ebben a kategóriában nincsenek cikkek. Ha megjelennek ezen az oldalon az alkategóriák, akkor azok tartalmazhatnak cikkeket.

Alkategóriák

 • Távkapcsolatban
  ... a nyugateurópai magyar református szórványmunka dandárjai ...

  címmel új időszaki rovatsorozattal jelentkezünk a hálón. Célunk gyülekezeti vezetőink és szolgálattevőink bemutatása. Szolgálatunk jó hét évtizedes múlttal rendelkezik és kívánságunk, hogy a háló adta lehetőségek közvetlenségével – az ú.n. távkapcsolatok nem csak a feleket megviselő gondok megosztásával, de egymás hite által épülve a krisztusi reménységgel, az önuralom és a kitartás tanulható tulajdonságával legyőzhetjük a közömbösség és az elfásulás szörnyetegét is.

  Az európai nagy szétszórtságban élő szórványgyülekezeteinket egymás megismerésének gyarapításával ekképp reméljük emberközelségbe hozni. Annak ellenére, hogy földrajzilag távol, de a világháló adta lehetőségekkel élve mégis határtalanul közel kerülhetünk egymáshoz.

  Hitvalló elődeink megküzdöttek az akkori lehetetlenségekkel, A mában immár határtalanná vált Európában az alakítható testvéri kapcsolatokat hagyták ránk.

  A mai európai kietlen pusztaságban szeretnénk Isten segítségével járható utat kijelölni. A hálón megjelent anyagot bárki szabadon felhasználhatja és továbbadhatja a forrás és a nevek megadásával (a szerzői jog biztosítására).
  Cikkek száma:
  3
 • Tiszteletbeli Tagság
  Cikkek száma:
  1