özv. Parajdi Mester Lászlóné - gyászjelentés

Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, akik elaludtak (...) 1 Kor 15,20.

A Parajdi Mester család Istenakaratában megnyugodva jelenti, hogy a 86 éves édesanya és nagyanya 2015. április 16.elhúnyt
özv. Parajdi Mester Lászlóné Kardosfalvi Szádeczky-Kardoss Magdolna
A St-Esprit templomban április 24. tartott kétnyelvű gyászszertartáson a feltámadás evangéliumát magyarul Nt. Dr Tóth Miklós, hollandiai ref. lelk.,a NyEMRLSz titkára hirdette, franciául pedig pasteur Agnes von Kirchbach. Agyásztisztességettevő gyülekezet magyarul és franciául együtt énekelte a ”Szívemet Hozzád emelem…” (XXV.) és a ”Mint a széphíves patakra…” (XLII.) kezdetű zsoltárokat, orgonazenével Szalontai Mónika szolgált.

Legyen elhúnyt testvérünk pihenése csendes és emléke áldott!

FRANCIA GYÁSZJELENTÉS - PDF