Célunk és feladataink

A nyugateurópai nagy szétszortságban élő reformátusok és protestánsok között a magyarnyelvű igehirdetés és lelkigondozás munkálása, amit e területen ma is minden országban végzünk. Szolgálatunk a zsinat-presbiteri elv alapján szerveződő keretszervezet, a magyar református hagyományok és lelki értékek megőrzésére és továbbvitelére hivatott, Zürichben bejegyzett jogi személy. Az országonkénti magyar szolgálatok jövőjének biztositékát és önazonsságunk megtartását a magyar nyelv és liturgia megtartásával gyakorlati megoldásként a helyi (területi) nemzeti egyházak keretébe történő integrációval szorgalmazzuk.


A NyEMRLSz vállalja a nyugateurópai magyar reformátusság csúcsszervezeti képviseletét úgy Európa országaiban létező reformátusság nemzeti egyházai, mint a Kárpátmedence tömbreformátussága között. Gyülekezeti szinten, egymást "lássátok és halljátok" célkitűzésnek elvén a kapcsolattartásnak és az evangélizációs igénynek a kölcsönös tájékoztatás koordinálásával kiván eleget tenni.


Nem vagyunk szervezett egyházkerület és nincs lelkészegyesületünk sem. Felváltva találkozunk Nyugat-Európában ill. a Kárpátmedencében évenkénti teológiai konferencián, amikor megbeszéljük tagegyházaink jellegzetes kérdéseit, közös gondjainkat és feladatainkat. A Küldöttközgyülés, legfelsöbb képviseleti és igazgató szervünk is akkor ül össze.

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 35 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 39 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 40 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 42 nap múlva)