Meghívó - Ünnepi Istentisztelet - 90

SZERETETTEL HÍV 2017. NOVEMBER 5. a 90 ÉVES
FRANCIAORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS REFORMÁTUS EGYHÁZ
PÁRIZSI ÜNNEPI ISTENTISZTELETÉRE

A Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház
90 éves jubileuma 2017. november 5.
Őrállás a párizsi reformátusok bástyáján

„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” – csendült fel az ősi zsoltár november 5-én magyarul és franciául a franciaországi magyar reformátusok kétnyelvű 90 éves jubileumi ünnepélyén Párizs belvárosi francia református Szentlélek templomában - Église Réformée du Saint-Esprit.

A kétnyelvű istentisztelet bevezetőjében Mester de Parajd László gondnok üdvözölte a megjelent jó 200 fős ünneplő gyülekezet, majd Heddad Anne Marie titkár jelen-közelbe hozta a gyülekezet majd százéves múltját, ecsetelve a gyülekezet megpróbáltatásait, örömeit és konok megmaradni akarását az utóbbi 20 küzdelmes évben helyben élő lelkész nélkül. Mind ezt francia nyelven mondta el Dapoigny Catherine a gyülekezet évtizedek óta hűséges presbitere.

Az igehirdetés szolgálatát ft. Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Egyházkerületének püspöke végezte, bátorítva a megjelenteket, hogy 90 év után is magyarul hangozhat Isten Igéje: „Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged és nem marad el tőled. Ne félj hát és ne rettegj!” (5 Móz. 31,8)

A püspök közvetítette a magyarországi, valamint a Kárpát-medencei magyar reformátusok testvéri köszöntését. Predikációjában kiemelte a magyar reformátusok párizsi bástyáján azt az áldozatos szolgálatot, amellyel a gyülekezeti közösség elöljárói és a tagok - mintegy őrállóként – szolgáltak az elmúlt évtizedekben és tartják fenn a helyben lakó lelkipásztor nélküli szórványközösséget. Az ünnepség megható pillanata volt a jelenlevő lelkipásztorok áldás osztása az úrasztalától: magyarok, franciák és dél-koreaiak – közösen, anyanyelvükön.

Magyarország párizsi nagykövete gróf Károlyi György köszöntőjében kiemelte, hogy a jelenlegi magyar kormány éberen figyel a határon túli magyarságra, kormány- programjában meghatározó szerepet vállal az összmagyarság sorsáért és a magyar nemzet egészének örömei- és gondjaiért, ez alkalommal „vigyázó szemüket Párizsra vetették”. A magyar kormány vezetőinek üdvözlő sorait - Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének levelét nt. Nagy Lenke református teológa, újságíró olvasta fel, aki maga is húsz éve rendszeres igei vendégszolgálatával istápolta a gyülekezetet.

Lélekben a párizsi magyarokkal együtt ünnepelt a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat közössége is, a palástosan megjelent nt. Tóth Miklós titkáruk Hollandiából érkezett, Dr v.Békássy N. Albert világi elnök pedig Svédországból. Utóbbi köszöntőjében kiemelte, hogy az anyanyelvünkön hidetett íge érdemtelen kiváltság a Kárpát-medence bérceinek koszorúján túl, de minden nemzetnek szóló örömhír. Jövőbe vetett reménységgel kérte az egymásért szóló imádság áldásait.

Nt. Kis Boáz teológus, egyházjogász felolvasta ft. Csűry István, a Királyhágómelléki és ft. Fazekas László felvidéki püspökök üdvözlő levelét. Majd köszöntésképpen Áprily Lajos: Kálvin, 1535 című versét szavalta el. Boda Gabriella vezetésével, a párizsi Balassi Intézet szervezésében működő magyar-francia énekkar szolgálata emelte az ünnepély fényét. Számos Magyarországról és Nyugat-Európából érkező kiválóság vendégként volt jelen.

Isten áldja a párizsi magyar reformátusokat, akik a reformáció 500. évében a gyülekezet 90. évfordulóját ünnepelve, példaadó hittel állanak a bástyán és Istenbe vetett reménységgel tekintenek a jövő felé!

Mme Heddad Anne Marie FMPRE, titkàr