Istennek pusztában vándorló népe - SZÓRVÁNYGONDOK

Velünk foglalkozik a csatolt kétoldalas vezércikk ISTENNEK PUSZTÁBAN VÁNDORLÓ NÉPE címen a HARANGSZÓ http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/index.html legutóbbi második számban v.Bereczki András nt. úr tollából a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja.

Az avatatlan olvasó belekukkanthat az Erdélyi egyházkerület kéthetente megjelenő 2014. nov. 1. Üzenet c. gyülekezeti lapjában http://www.reformatus.ro/admin/data/file/20141030/uzenet-2014-21-h.pdf az 1. ill. 4 oldalán Somogyi Botond főszerkesztő atyánkfia tollából közölt vezércikk/interjúba ft. Kató Béla (kolozsvári) püspökkel (XXV. évf. 21. sz.): Asszimiláció: egyiranyú utca, a párizsi magyarokról, megmaradásról, integrációról.

Mint oldott kéve, széthull nemzetünk, hisz a közel 15 milliós magyar nemzet több, mint 40 országban él. Nincs még egy nép a világon, amely önhibáján kívül, ennyire talajt-vesztetté vált volna! S nincs még egy nép, nincs még egy olyan nemzet, amely több, mint egy évszázada, a kisebbségben is és a szétszórattatásban is, ennyire meg akart maradni önmagának – magyarnak és reformátusnak, hisz önszerveződésben működik és magyarul szól Isten ígéje Párizsban is, Budapesten is, Kolozsvárott, Nagyváradon és Nyugat-Európa szerte.

Imádkozzunk a magyar-magyar egységre törekvésünk szellemében, hogy a kárpátmedencei reformátusokkal ill. a Magyarországi Református Egyház megujuló ft. Zsinati Elnökségével is megtaláljuk a bennünket megillető kölcsönös párbeszéd ígényét. Erőfeszítésinket nem csak nemzetazonosságunk és jövőnk megtartása határozza meg, de a vallás és vállalás szellemében a manapság Európaszerte széttelepülő honfitársaink érdeke is. Tárgyalnunk kell az európai szórványgondozás égető gondjairól melyben 7 évtizedes múltunkkal Szolgálatunk egyfajta szakértő. A mostani szórványgondozási stratégia – csúnya kifejezéssel élve - berepülő pilótákkal, a másik fél bevonása nélkül – aligha nyújt rendszerbeli megoldást. Annak ellenére, hogy hiányzik a tájékoztatás rólunk úgy az egyházi, mint a világi médiában, folytatjuk munkánkat azzal a jóreménységgel, hogy a most elvetett mag kikél.

 [PDF]

Dr Békássy N Albert, A NyEMRLSz világi elnöke
http://nyemrlsz.newlights.info/

 

 

 

 

 

 

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja
(2018. Február 18. Vasárnap, 2 nappal ezelőtt)

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 33 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 37 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 38 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 40 nap múlva)

Ma : Zsuzsanna
Holnap : Aladár, Álmos