Könyvészet

1. Nagy György - Egyházi hírek Windsor, Ont.: A NyEMRLSz-ről, Dr Békássy NA kanadai látogatása kapcsán. Magyar Egyház (Hungarian Ref Church in America), 1986. 65: (5 sz. szept-okt), 14-15. old.
2. Tóth Miklós:A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat, Bethlen Évkönyv (Ligonier, PA) 1988, 248-49 old.
3. Békássy NA: Az élet csodája. A teremtett világ és az ember, Előadás a 29. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencián 1988 nagyhét, Frankenstein-Diemerstein.
4. Békássy NA: Világi elnöki bemutatkozás és köszöntés, Bázel 1988. okt. 4-6. Konferenciai anyag gyűjteménye, Hollandiai kiadó (Tóth Miklós) 1989. 1-7 old,
5. Békássy NA: A Jugoszláviai Ref. Ker. Egyház, NyEMRLSz Bázel 1988. okt. 4-6. Konferenciai anyag gyűjteménye, Hollandiai kiadó (Tóth Miklós) 1989, 27-29 old,
6. Békássy NA: Zárószó A NyEMRLSz konferenciája, Bázel 1988. okt. 4-6. Konferenciai anyag gyűjteménye, Hollandiai kiadó (Tóth Miklós) 1989, 35-36 old
7. Békássy NA: A NyEMRLSz 1988-as Baselban rendezett konferenciája, beszámoló, Református Élet (Újvidék) 1988: 22 (9 sz, dec), 3-4 old..
8. Békássy NA: Szolgáljátok az egységet, Köszöntő a müncheni gyülekezet meglátogatásakor 1989. Febr 28., Harang (München) 1989: Április i sz., 6-7 old.
9. Békássy NA: Megőrizni a megőrizhetetlent, a NyEMRLSz 1989. konferenciájáról, Református Élet (Újvidék) 1989: 23 (11 sz, nov), 1-2 old.
10. Békássy NA: Józanul és reménységgel, Protestáns élet Svédországban, a Svédországi Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálatról, Utitárs (Stuttgart), 1989: 33(5) 5-6. old.
11. Varga Pál: Hírverés, a Nyugateurópai Magyar Ref. Lelkigondozó Szolgálat, Utitárs (Stuttgart), 1989: 33(6 sz) 8. old.
12. Békássy NA: Az alvó tanítványok, Nagypéntek reggeli elmélkedés, 30. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, Bischofsheim, 1989.
13. Békássy NA: Könyvismertető: A soknyelvű református ökumene Jugoszlávia területén, Karl Sterleman (Németország) könyvérő, Református Élet (Újvidék). 1990: 24 (1 sz, jan.) 4-6. old.
14. Békássy NA: Három évtized távlatából - a felnőttkor derekán, A NyEMRLSz elnökségének köszöntője, 30. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, Bischofsheim, 1989.
15. Békássy NA: A NyEMRLSz levele a református világtalálkozóról, Reformátusok Lapja, 1990: 34 (34 sz, aug. 26), 4 old.
16. Komlós Attila: Az emberiség nagy gondja: a természet megóvása, Nemzetközi környezetvédelmi Konferencia Svédországban, Reformátusok Lapja 1990: 34 (25 sz, június 24), 1 old.
17. Varga Pál: Magyar gyülekezetek Nyugateurópában – “Egyházunk sodrásban”, Beszámoló a NyEMRLSz 1990-ben Ochsenbergbergben tartott Konferenciájáról, Harangszó (Királyhágómelléki Egyh Ker) 1990, 4: (1 sz, nov 4) 5 old.
18. Sipos Emese-Gyöngyvér: Szórványok lelkigondozói – gyakorlati ökuméné, a Nyugateurópai Magyar Ref. Lelkigondozó Szolgálat és a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége közös konferenciája Utitárs (Stuttgart), 1989: 34 (6) 3. old.
19. Békássy NA: Nyilatkozat a NyEMRLSz részvételéről a II. Magyar Ref. Világtalálkozón, Reformátusok Lapja, 1991: 35 (18 sz, május 5) 3. old.
20. Békássy NA: Mi lesz velem a halálom után? A test feltámadásáról. Rádióelőadás: Trans Worl Radio, Mont Carlo 1991. június 15.
21. Békássy NA: A feltámadás kérdése Mt 22, 23-33. Bibliatanulmány, 32. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, 1991. Nagyhét, Bünsdorf,
22. Békássy NA: Hittel a magyar értelmiség jövőjéért Európában, Előadás: A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozója, Ref. Értelmiségi Találkozó, Ref. Kollégium Debrecen 1991. június 23
23. Békássy NA: Hittel a magyar értelmiség jövőjéért Európában, Előadás: Református Értelmiségi Találkozó, II. Magyar Ref. Világtalálkozó, Debrecen, Confessio 1991: 15 (3 sz) 26-32.
24. –y-y: Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, Reformátusok Lapja, 1991: 35 (23 sz., május 12) 7 old.
25. Békássy NA: A NyEMRLSz belépési szándéka a megalakulandó MRVSz-be. Reformátusok Lapja, 1991: 35 (21 sz, május 21). 3 old.
26. Békássy NA: Szórványnemzetiség vagyunk Nyugat-Európában és a Kárpátmedencében, A NyEMRLSz sajtótájékoztatója, A Stockholmi Magyar Ház Híradója, 1991: 13 (46. sz. szept.) 7. old.
27. Gémes I: Refomátusok Világtalálkozója Utitárs (Stuttgart), 1991: 35 (5 sz) 1-2.
28. Együtt a szétszórtságban, Magyar protestáns látomások Európáról, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 1991: 2 (17 sz. okt. 13). 4. old.
29. Békássy NA: Helytállni, és úrrá lenni tennivalóinkon, A Világtalálkozó és a nyugat-európai magyar reformátusság, Reformátusok Lapja 1991: 35 (34 sz. aug. 25): 3 old.
30. Békássy NA: Magyarok Nyugat-Európában, Felebarát (Kolozsvár) 1991: 2 (5-6 sz). 1 old.
31. Békássy NA: Szeretet és kölcsönös megértés, Sajtótájékoztató a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Lelkigondozó Szolgálatok konferenciájáról, Reformátusok Lapja, 1991: 35(41 sz. okt. 13). 6 old.
32. Békássy NA: Interview, Karpatbäckenets lutheraner mötte västeuropakolleger, Stiftsnytt (A svéd egyház Lundi püspökségének havilapja) 1991. okt. 3., 10 évf. 40 sz. 32 old.
33. Békássy NA: Szórványnemzetiség vagyunk Nyugat-Európában és a Kárpátmedencében, Üzenet (Erdélyi Ref Egyh Ker), 1991: 2 (21 sz. nov. 15). 1. old.
34. Békássy NA: Konferens för ungrare, újsághír, Sydsvenska Dagbladet (Lundi közéleti napilap) 1991. szept. 9. Del C 10 old.
35. Petrőczy Éva: A diaszpora-helyzetbe bele is lehet szeretni, a Nyugat-európai evangélikus és református testvérszolgálatok lundi konferenciájáról, Reformátusok Lapja, 1991: 35 (40. Sz. okt. 6). 6 old.
36. Petrőczy Éva: Nils Holgersson vendége voltam… , a Nyugat-európai evangélikus és református testvérszolgálatok lundi konferenciájáról, Új Magyarország 1991. szept. 30.
37. Gémes István: Víziók korát éljük Beszámoló a Nyugat-európai evangélikus és református testvérszolgálatok lundi konferenciájáról, Utitárs (Stuttgart), 1991: 35 (5 sz.) 3 old.
38. TszM: Magyar protestáns látomások Európáról, a NyEMRLSz és a KÉMELM Lundban tartott 4. közös teológiai konferenciája, Evangélikus Élet 1991: 56 (41 sz. Nagyhét, okt. 13) 3 old.
39. Békássy NA: Elengedett adósság Mt 18, 21-35. Nagycsütörtök reggeli elmélkedés, 33. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia, 1992. Nagyhét. Butzbach-Bodenrod,
40. Békássy NA: Telógiai konferencia Sárospatakon, Tájékoztató, Reformátusok Lapja 1992: 36 (29 sz. július 12). 3. old.
41. Békássy NA: Sárospatakon ülésezett a NyEMRLSz, Beszámoló, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 1992: 3 (18 sz. okt. 11). 1 old.
42. Lázár J Cs: Évi közgyűlés, Sárospatakon úlésezett a NyEMRLSZ, Harang (München) 1992: 7 (2. sz okt): 10 old.
43. A Királyhágómelléki Ref Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata: Közlemény Tőkés László skandináviai körútjáról, Közlöny 1992: 2 (8 sz. június): 3. old.
44. Varga P: A saját templomtornyunkon túl – a nyugateurópai protestánsokról, Az Ige (Kovászna) 1992: 3 (1 sz) 6 old.
45. Békássy NA: Hogy mindnyájan egyek legyenek, teológiai konferencia Franciaországban, Reformátusok Lapja 1993 37: (31 sz. aug 1). 7. old.
46. –gl-: Interview Z Lázár Csabáné Dalma Enikővel: A jobbra taníthatóság nyitottságával, Magyar reformátusok Nyugat-Európábn, Reformátusok Lapja 1993: 37 (44. Sz. okt. 31), 7 old.
47. Varga Pál: Új Alapszabályt fogadtak el: Mindnyájan egyek legyenek – konferenciát tartott a Nyugat-európai Lelkigondozó Szolgálat, Reformátusok Lapja 1993: 37 (49 sz. dec 5) 5 old.
48. Békássy NA: Együttműködésre készen - nem vagyunk nacionalisták, Nyugat-európai vélemény, nyílt levél, Reformátusok Lapja 1994: 38 (25 sz. júni 19). 3.old.
49. Békássy NA: Letter to the Secretary General of the WARC, nyílt levél, Reformpress 1994, 4 sz. 2 old.
50. Békássy NA: Nemzetközi teológiai konferencia Kolozsvár - Nagyvárad, Tájékoztató, Reformátusok Lapja, 1994: 38 (22, május 22).
51. Békássy NA: Teológiai konferencia Kolozsvárott, Beszámoló, Új Kéve (Stockholm) 1994: 2 (3-4 sz.) 14-17 old.
52. Békássy NA: Tájékoztató Kolozsvár-Nagyvárad 1994. szept. 1-5. A Nyugat-Európai Magyar Nyelvű Lelkigondozó Szolgálat és KÉMELM 5. közös teológiai konferenciájáról, Tebenned bíztunk (MRVSz hírlapja) 1994. aug. 5-6 összevont szám 36. old.
53. ***: Munkájuk nem hiábavaló: nyugat-európai magyar protestáns teológiai konferencia, Beszámoló, Szabadság (Kolozsvári közéleti napilap) 1994. szept. 3. 1 old.
54. ***: Ma többen vagyunk, mint valaha, Interview Békássy NA - NyEMRLSz világi elnökével, Szabadság (Kolozsvári közéleti napilap) 1994. szept. 5. 3 old.
55. Raths A: Visszapillantó – Erdélyben jártunk, Protestáns Híradó 1994: 3 (11 sz november) 23-26 old.
56. Varga Pál: Nem hiábavaló! Konferencia - a Királyhágón innen és túl, Utitárs (Stuttgart) 1994: 38 (6 sz.) 4. old.
57. Békássy NA: Nyugat-Európai Magyar Nyelvű Lelkigondozó Szolgálat, Tájékoztató, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 1994. nov. 6. 5. old.
58. Varga Pál - Békássy NA: Szeptemberi konferencia a Királyhágón innen és túl, a Nyugat-Európai Magyar Nyelvű Lelkigondozó Szolgálat, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 1994: 5 (20 sz. nov. 6.) 5. old.
59. Békássy NA: A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban, Kolozsvár-Nagyvárad ’94, Reformátusok Lapja 1994: 38 (34 sz. aug. 21). 1 old.
60. Békássy NA: Az 5. Nyugat-európai Magyar Protestáns teológiai konferencia (Kolozsvár-Nagyvárad), Beszámoló - Előadás, Confessio 1994, 18 (4): 87-92.
61. Békássy NA: A szakadatlan reformáció jegyében, Konferencia első ízben Kelet Európában és Megindult a szellemi-lelki vérkeringés: Vágyakozva fordulunk a Kárpát-medence felé, Reformátusok Lapja, 1994: 38 (45 sz. nov 6).1, 4-5. old.
62. Gál Mária – Interview Dr Békássy N Alberttel: Gyökereinket keresve jöttünk Kolozsvárra - Ma többen vagyunk, mint valaha, Egyház és Világ, 1994: 5 (9-10 sz., szept.- okt.) 32-33 old.
63. Gál Mária - Interview Varga Pállal: Távlati célunk a Nyugat-Európai Protestáns Szolgálat létrehozása, Egyház és Világ, 1994: 5 (9-10 sz., szept.- okt.) 33-34 old.
64. Gál Mária Interview Joób Olivérrel: Beletanultunk a kisebbségi létbe, Egyház és Világ, 1994: 5 (9-10 sz., szept.- okt.) 34-35 old.
65. Békássy NA: Nyugat-Európa. Beszámoló az 5. közös protestáns teológiai konferenciáról, Kolozsvár-Nagyvárad 1994. szept. 1-5. Tebenned bíztunk (MRVSz hírlapja) 15-16. old. 7. sz. 1994. dec..
66. Békássy NA: Anyagi gondok, Olvasóink írják, Refomátusok Lapja 1995, 39 (14. sz. április 2). 3. Old.
67. Békássy NA: Tanácskozó Zsinat, Helyzetértékelés, Új Kéve (Stockholm) 1995. 3. évf. 3 sz. június, 14. old.
68. Molnár-Veress P: Teológiai konferencia Kolozsvárott, Új Kéve 1994: 2 (3-4 sz, dec) 14-18 old.
69. Békássy NA: Egymás terhét hordozni, cél az eredményesebb szolgálat Beszámoló a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Reformátusok Lapja, 1995: 39 (41 sz, okt. 8.) 1 és 5 old.
70. Békássy NA: A NyEMRLSz 1995-ös angliai konferenciája, Lapszemle, Harangszó (Nagyvárad) 1995. aug. 6. évf. 7. old.
71. Békássy NA könyvismertető: Szórványmissziós úton. Dr Bütösi János: Hatvankét nap a föld körül a MRVSz szolgálatában, Új Kéve (Stockholm) 1995.3. évf. 5 sz. 15 old.
72. Békássy NA: Köszöntő Lelkészbeiktatás Kölnben, 1995, Protestáns Híradó (a Rajna-Vesztfáliai Magyar Gyülekezet lapja) Ünnepi levélbontás, 1995. 4 évf. 10. sz. 9-10 old.
73. Békássy NA: Konferencia Watfordban, Beszámoló a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker), 1995: 6 (10. sz.) 8. old.
74. Békássy NA: Konferencia Watfordban, Beszámoló a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Protestáns Híradó (a Rajna-Vesztfáliai Magyar Gyülekezet lapja), 1995. 4 évf. 10. sz. 32. old.
75. Békássy NA: Elnöki beszámoló a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Harang (München) 1995, 10. évf. (2. sz): 9-14 old.
76. A NyEMRLSz 1995. évi konferenciája, Híreink és Dr Bütösi János: Hatvankét nap a föld körül, könyvismertető, Tebenned bíztunk (MRVSz hírlapja) 23-24. old. 1995. dec. 10. szám
77. Erdélyi Ref Egyh Ker Püspöki Hivatala: A NyEMRLSz belép a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatába, Üzete 1995: 6 (21-22 sz. nov 15-dec 1), 15 old.
78. Komlós A, Békássy NA: Ausztráliában járva – Megmaradni a nemzetek tengerében – Missziói feladatunknak tekintjük, Reformátusok Lapja 1995: 39 (16 sz. április 16) 7 old.
79. Csutoros Cs - Békássy NA: Lelkes áldozatvállalás a ránk bízott közösség érdekében, Református szemle (Ausztrália) 1995. Márc 9, 14 old.
80. Konferencia Watfordban, a NyEMRLSz 1995-ös konferenciájáról, Elnöki beszámoló, Harangszó (Nagyváradi Ref Egyh Ker) 1995. nov. 6. évf. 23. sz. 8. old.
81. Jancsó J: Európai Magyar Gimnázium, Kast, Harang (München) 1995: 11 (2 sz) 7-8 old.
82. Békássy NA: Elnöki beszámoló, Harang (München) 1995: 11 (2 sz) 9-14 old.
83. Nyugat-európai magyar reformátusok konferenciája Watfordban, Beszámoló Confessio 1995, 19 (4): 94-95.
84. News in Brief: Annual Conference for West European Ref Hungarian Pastoral Service in Watford, Reformpress 1995. Jan 1th, p 3.
85. Békássy NA: A NyEMRLSz világi elnöke köszönti a tízéves a "Harang"-ot, Harang (München) 1996: 11 (1. sz): 17-18 old.
86. Békássy NA: A szövetség szüntelen megújítása, A NYEMRLSZ köszönti a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozóját, Reformátusok Lapja, 1966: 40 (34 sz. aug. 25). 1. old.
87. Békássy NA: Köszöntjük a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozóját, Híradó, Svédországi Magyarok Országos Szövetsége, Stockholm, 1996: 16 (61 sz. szept.) 6. old.
88. Békássy NA: Egymással közösségben, Beszámoló a NyEMRLSz 1996-os konferenciájáról, Reformátusok Lapja, 1996: 40: (46 sz. nov. 17.) 1. old.
89. Hungarian-Language Reformed Pastoral Servive in Western Europe, (Introduction of member-churches and organizations of The Consultative Convent of the Hungarian Reformed Churches), Reformpress Budapest, 1996: 3 (11-12), 7-8 old.
90. Békássy NA: A NyEMRLSz konferenciája Komárom 1996, Kálvinista Szemle (Szlovákiai Ref Ker Egyh) 1996: 67 (10 sz. okt.) 6 old.
91. Békássy NA: Élet a Nyugati Diaszpórában "Te tanitasz engem az élet ösvényére (Zsolt 16,11) A NyEMRLSz konferenciája Komárom, Kálvinista Szemle (Szlovákiai Ref Ker Egyh) 1996: 67.( 11-12 szám. nov-dec,) 9. old.
92. Szőllősy Pál: Az összefogás intézményrendszere, 1.Vallási közösségek, Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország Nyugati magyarok a változások éveiben 1985-1995, EPMSz 1996, 245-247 old. ISBN 963 04 7473 5
93. Gémes I: A NyEMRLSz 1996. évi konferenciája Komárom Utitárs (Stuttgart) 1997: 41 (1 sz. jan) 7. old
94. Békássy NA: Beszámoló a NyEMRLSz 1997. Konferenciájáról, Partiumi Közlöny 1998: 8 (1 sz. jan 28), 10-12.
95. Békássy NA: NyEMRLSz Bethlen Évköny 1993-1996 (Ligonier, PA), 377-383 old.
96. Tüski István: Hollandia, Bethlen Évköny 1993-1996 (Ligonier, PA), 383-389 old.
97. Pósfay Gy: Reformátusok és evangéllikusok együttmunkálkodása Nyugat-Európában, Bethlen Évköny 1993-1996 (Ligonier, PA), 390-392 old.
98. Szőllősy Pál: Svájci Magyarnyelvű Gyülekezetek Szövetsége, Anyagi gondok Bethlen Évköny 1993-1996 (Ligonier, PA), 392-3398. old.
99. Gémes I: A NyEMRLSz 1996. évi konferenciája, Utitárs (Stuttgart) 1997: 41 (1 sz) 7 old.
100. Tanító B: Magyar Reformátusok Finnországban, Reformátusok Lapja 1997 : 41 (35 sz) 5. Old.

 


101. Békássy NA: NyEMRLSz-konferencia 97: Mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Konferenciai értesités, Reformátusok Lapja 1997: 41 (15 sz. Április 13). 6. Old.
102. Varga P: A NyEMRLSz őszi konferenciája és nyilatkozata, A Levél (Zürich) 1997: 42 (3. sz. Karácsony). 4. Old.
103. Soós M, Békássy NA, Varga P: Nyilatkozat Pándy András ügyében, Reformátusok Lapja 1997: 41 (49 sz. December 7). 8. Old.
104. Békássy NA: Köszöntő a Finnországi Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet megalapítása alkalmából, Új Kéve (Stockholm) 1997, 5(6): 4.
105. Gémes I, Békássy NA: Értesítés az 1998-ban Beregszászon tartandó 6. Magyar protestáns teológiai konferenciáról, Utitárs (Stuttgart) 1997, 41(6): 6.
106. Bilkei Pap Lajos: Református Magyarnyelvu Egyházközség München, Bethlen Évkönyv 1998 (Ligonier, PA), 163-166 old.
107. Jóob Olivér: A Svájci Magyarnyelvu Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, Bethlen Évkönyv 1998 (Ligonier, PA), 166-170 old.
108. Pósfay György: Genf, Svájc, Bethlen Évkönyv 1998, (Ligonier, PA), 171-172 old.
109. Békássy NA: A magyar reformátusságról, a NyEMRLSz teológiai konferenciájáról és küldöttközgyűléséről, Reformátusok Lapja 1998: 42 (2 sz. jan. 11) 3. Old.
110. Békássy NA: Beszámoló a NyEMRLSz Edemissenben 1997. Okt. 10-14 között tartott konferenciájáról, Partiumi Közlöny 1998, 8 (1. Sz. jan) 10-12.
111. GyE, Békássy NA: A megmaradás lehetősége, VI. Magyar Protestáns Teológiai Konferencia Beregszászon, Reformátusok Lapja1998: 42 (41 sz. október 11) 5. Old.
112. Békássy NA: Nyugateurópa nem fogadta el a MRVSz elnöke lemondását, Sajtótájékoztató, Nemzet, Magyar Internet Világlap 1998. Szept. 16.
113. Pósfay Gy: “Szemeimet a hegyekre emelem” Konferencia Beregszászon, Utitárs (Stuttgart) 1998: 41 (5. sz). 3-4 old.
114. Békássy NA: Jézus a világ piacán – konferenciai meghívó, Reformátusok Lapja 1998: 42 (25 sz. június 21). 5 old.
115. News in Brief: The 6th Hungarian Protestant Theological Conference for Western-European Hungarians held in Sub-Carpathian Beregszás Ukranie, Reformpress 1998: 5 (9-10), 5-6.
116. Herman MJ: A Pándy ügy margójára, Új Kéve (Stockholm) 1998: 6 (1 sz. febr – márc) 26-27 old.
117. Varga P: Beszámoló a NyEMRLSz 1997. Konferenciájáról Utitárs (Stuttgart) 1998: 42 (1 sz) 4 old.
118. Békássy NA: Nagypéntekre, a hónap ígéje, Protestáns híradó 1999: 8 (3-4 sz. műrcius-április) 23-25 old.
119. Békássy NA: Gaál G Biblia - c. könyvismertetöjének recenziója, A "3. Évezred" 1999: 3 (9 sz. Nov),
120. Békássy NA, Soós M, Varga P: Nyugati együttműködés, Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 1999 tanácskozásáról, Reformátusok Lapja 1999: 43 (47. sz. nov. 21). 3 old.
121. Békássy NA: Űlésezett a NyEMRLSz. Új Kéve 1999: 7 (3 sz. okt). 5 old.
122. Békássy NA: Új gyülekezettel bővült a nyugati magyarság, a NyEMRLSz 1999. évi konferenciája, Üzenet (Kolozsvári Ref Egyh Ker) 1999: 10 (24 sz. dec 15) 5 old.
123. Békássy NA, Soós M, Varga P: Nyugati együttműködés, Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 1999 tanácskozásáról, A levél (Zürich), 1999: 44 (3. Sz Karácsony) 2. Old.
124. Békássy NA, Soós M, Varga P: Nyugati együttműködés, Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 1999 tanácskozásáról, Harang (München) 1999: 14 (2 sz. December) 10 old.
125. Békássy NA: Hogy mindnyájan egyek legyenek – meghívó a NyEMRLSz ’2000 hittudományi tanácskozására, Reformátusok Lapja 2000: 44 (24 sz. júni 25). 6. Old.
126. Békássy NA: Meghívó a NyEMRLSz tanácskozására “ Hogy mindnyájan egyek legyenek” – Egység a különbözőségben?” Harangszó (Királyhágómelléki Ref Egyh Ker) 2000: 11 (10 sz. május) 8. Old.
127. Szőllősy Pál: Ösztöndíjjal diaszpóra-lelkészeket, Diaszpora – alkalmi újság a Magyar Ref IV Világtalálkozójára, 2000, 15-16 old.
128. Varga Pál: Németországi magyar protestáns gyülekezetek, Diaszpora – alkalmi újság a Magyar Ref IV Világtalálkozójára, 2000, 20-21 old.
129. Varga Pál: A szivárvány színei – Egy az Isten, Új Kéve 2000 : 8 (3 sz szept-okt). 17-18 old.
130. Molnár-Veress P: Hogy egy se vesszen el, Diaszpora – alkalmi újság a Magyar Ref IV Világtalálkozójára, 2000, 24-29 old.
131. Békássy NA, Varga P: A NyEMRLSz, a “Tíz év múltán 1990-2000” c. k0tet 91-98 old., a MRETZs emlékkiadványa a IV. Magyar Ref Világtalálkozóra, Kovács Gábor szerkesztésében, 2000, ISBN 963 00 3512 X, M&M Goldprint Kiadó és Nyomda KFT. Világhálós honlap:
132. Békássy NA: A Könyvek könyve, Új Kéve 2000 : 8 (2 sz június) 19-21. old.
133. Krüzsely M: A Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozójának utórendezvénye Genfben, A levél (Zürich) 2000: 45 (2 sz. szept) 7 old.
134. Békássy NA: Egyház és magyarság – Az a dolgunk, hogy Krisztust magyarul hirdessük! Képmagnós előadás, Esztergom 2000. január 27-28. Világhálós honlap
Békássy N A: Szórványgondok egyetemessége, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 326-335 old.
135. Lapszemle: Új Kéve, Svédországi egyházi híradó, Reformátusok Lapja 2000: 44 (42 sz. okt. 15) 6 old.
136. Békássy N A: Hogy mindnyájan egyek legyenek (Jn 17, 21) - Egység a különbözoségben. Beszámoló a NyEMRLSz 2000. Révkomáromban tartott hittudományi tanácskozásáról és küldöttközgyulésérol. Üzenet (Kolozsvári Ref Egyh Ker) 2000: 11 (22 sz) november 15, 4 old.
Békássy NA: Szórványgondok egyetemessége (A Nyugat-Európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozói Szolgálat /NyEMRLSz/ elnökének videoüzenete) //Benne még sok más Nyugat-urópában élő szerző írása//
137. Varga P: Jubileumi ünnepség - 20 éves az Ulm-környéki magyar protestáns gyülekezet. Harang (München) 2000: 15 (2 sz. December) 9 old.
138. Varga P: A németországi Magyar Ev.-Ref. Gyülekezetek Munkaközösségének találkozója. Harang (München) 2000: 15 (2 sz. December) 10-11 old.
139. Békássy N A: A NyEMRLSz 2000. Konferenciája. Harang (München) 2000: 15 (2 sz. December) 13-14 old.
140. Varga P: Komáromi konferencia 2000. Harang (München) 2000: 15 (2 sz. December) 15. old.
141. Fónyad Pál: Tételek hitvallásról és nemzetröl, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 101-106 old.
142. Pósfay György: Lelki gondozás külföldön a kezdetektöl npjainkig, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 185-195 old.
143. Gémes Pál: Cserkészet, vasárnapi iskola, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 209-215 old.
144. Szöllösy Pál: Ösztöndijjal diaszpora-lelkészeket, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 254-256 old.
145. Pátkai J Robert: Az egyház egyház maradjon, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 307-314 old.
146. Molnár-Veress Pál: Egy se vesszen el: Hazai egyházaktól, a magyar államtól várjuk; Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 343-351 és 431-433. old.
147. Kótai István: Ökumenikus liturgiát, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 354 old.
148. Varga Pál: Németországi protestáns gyülekezetek, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 358-360 old.
149. Pósfai György: Mindnyájan egyek legyünk, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 363-366 old.
150. Gémes István-Gémes Pál: Magyar gyülekezet Wittenbergben, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 375-395 old.
151. Péter Iván: Magyar himnusz három nyelven, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 396 old.
152. Szépfalusi István: Segélykiáltás, Magyarország 2000 Szakmai tanácskozás, Egyház és Magyarság, Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása, Custos Kiadó Bp 2000, ISBN 963 8559675; 403-406 old.
153. Varga Pál: Megalakult a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, A levél (Zürich), 2000: 45 (2. Sz Karácsony) 3.old.
154. Molnár-Veress Pál, Békássy NA összefoglalója nyomán: Megalakult a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, A NyEMRLSz és a KÉMELM benumatása, Új Kéve (Stockholm) 2000: 8 (4. sz december) 6-8. Old.
155. Molnár-Veress Pál: A Nyugat-Európában müködö magyar protestáns egyházi szervezödések rövid ismertetése, Új Kéve (Stockholm) 2000: 8 (4. sz december) 9-11.old.
156. Békássy NA: Komárom Egység a különbözöségben "hogy mindnyájan egyek legyenek ..." Jn 17,21. Kálvinista Szemle 2000. december (LXXI.évf. 12.szám) 10. Old.
157. Békássy NA: Egyház és magyarság, Nyelvünk és Kultúránk (A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata) 2001, 31 (113) 1:75 - 81. Markó és Kiss Nyomda, Bp 2001, ISSN 0133-2066.
158. Békássy NA: Nyugati Híradó: Egyház és Magyarság I + II; Lelkészegyesület 2000, 46 (2, 3-4 sz) 4-6 és 2-4 old. >>> KÉP, TEXT
159. Dr Békássy N Albert beszámolója a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat helyzetéröl, Világhirdadó - A Magyar Ref Egyházak Tanácskozó Zsinatának hivatalos lapja, 2000, 6 (1-2 sz) 30-31 old. >>> KÉP
160. Békássy N. Alberttel Nagy Lenke beszélget: Nyugat-Európa szórvány reformátusairól A Krisztusban teremtett haza, (Reforámtusok lapja) 2001, 45 (28 sz): 1, 5 old.
161. Dr Krüzselyné Mária: A NyEMRLSz köszöntötte a Délvidéki Református Élmiségiek találkozóját, Reformátusok Lapja 2001, 45 (32. sz): 4 old.
162. Békássy N. Albert: Erdélyi Géza, az Egyetemes Zsinat új lelkészi elnöke és Tokés László a MRVSz újraválasztott elnöke vendégei a NyEMRLSz szept. 2-5-i tanácskozásának, Reformátusok Lapja 2001, 45 (32. sz): 8. old.
163. Varga Pál: Nyugat-Európai evangélikus és református énekeskönyvek 1946 - 2001 között, Koinonia 2001, 54: 4 http://www.utitars.de/
164. Békássy NA: Az együttérzés hatalma - Üzenet Amerikába a Világkereskedelmi Központ két felhökarcolójának elpusztitása New Yorkban és Washingtonban okozott tragédia kapcsán, Reformátusok Lapja 2001, 45 (38 sz) 2 old.
165. Békássy NA: Köszöntés Réti Katalin szabadkai lelkipásztor beiktatására, Református Egyházunk (Délvidék) 2001, 4:10 (októberi sz.) 1 old.
166. Krüzselyné Fejös Mária: Berni köszöntés Réti Katalin szabadkai lelkipásztor beiktatására, Református Egyházunk (Délvidék) 2001, 4:10 (októberi sz.) 2 old.
167. *Tudósitónktól: Él és élni akar" - Jövöképünk merész, de vonzó - A nyugati magyar reformátusság lelkigondozása, Reformátusok Lapja 2001, 45 (45 sz) 3 old.
168. Békássy N A: Megmaradás minden elött. Beszámoló a NyEMRLSz és a MRVSz Nyugateurópai területi Része Küldöttközgyüléséröl, Ludwigsburg (Stuttgart) 2001.szept. 4-5. Üzenet (Kolozsvári Ref Egyh Ker) 2001: 12 (19 sz) október 1, 4 old.
169. *Tudósitónktól: Gárdonyi Zsolt koncertje Lundban, Reformátusok Lapja 2001, 45 (46 sz) 4 old.
170. Békássy NA: Jövöképünk merész, de vonzó - Beszámoló a NyEMRLSz és a MRVSz Nyugateurápai Területi Rész 2001. küldöttközgyüléséröl. Szeretetnaptár. A Deregnyöi (Szlovákia) Ref Ker Egyh és a Ref Újság), 2002: VIII évf. 159-165. old.
171. Lapszemle: "Mindenkit befogad" - Constance Ledoux cikke a franciaországi magyar reformátusokról, A Párisban megjelenö "Reformé"-ben, Reformátusok Lapja 2001, 45 (48 sz) 6 old.
172. "Jézus az egyház fundamentuma" Meghivó a NyEMRLSz 2002-es hittudományi tanácskozására és Küldöttközgyülésére, Reformátusok Lapja 2002: 46 (14 sz. április 7) 8 old.
Üzenet (Kolozsvár) 2002, 13 (7. sz. Április 1): 8. old.
173. Békássy NA: Jövöképünk merész és vonzó, Nyelvünk és Kultúránk (A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata) 2001, 31 (117) 5:37 - 41. Markó és Kiss Nyomda, Bp 2001, ISSN 0133-2066.
174. Békássy N Albert: Van-e magyar Bibliánk? Kecskeméthy István 2002-es bibliafordítása. "Magyar Liget" A dél-svédországi magyarok családi lapja, Lélekgondozó rovatában, 2002, 3. évf (12. sz.)
175. *Tudósitónktól: "Mindenre van eröm a Krisztusban" - a NyEMRLSz híre , Reformátusok Lapja 2002, 47 (47 sz) november 24. 6 old.
176. Tar Károly: "Dr Békássy N Albert hatvan éves", Magyar Liget - A dél-svédországi magyarok családi lapja, Lélekgondozó rovatában, 2002, 3. évf (13. sz.)
177. Dr Békássy N Albert: "Jó az Úr" a NyEMRLSz világi elnökének üdvözlö beszéde Párizsban Magyar Liget - A dél-svédországi magyarok családi lapja, Lélekgondozó rovatában, 2002, 3. évf (13. sz.)
178. Dr Békássy N Albert: "Szétszórtságban és megosztottságban: Válságban váltság a megoldás!" a NyEMRLSz világi elnökének 2001. karácsonyi tanulmánya, Confessio (Budapest) "Figyelö" rovatában 2002, 26. évf (4. sz.) 97-99.
179. Békássy NA: Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 2005. Hittudományi és Vezetőségi Tanácskozásáról, Üzenet (Kolozsvár) 2004,15 (23 sz),december 1, 8. old.
180. Békássy NA: Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 2005. Hittudományi és Vezetőségi Tanácskozásáról, Reformátusok Lapja 2005, (49), 1. január 2, 6 old.
181. Békássy NA: "Egyetemes magyar református egyházépités a XXI. században" - Sajtótájékoztató a NyEMRLSz 2006, Hittudományi és Vezetőségi Tanácskozásáról. Reformátusok Lapja 2006, 50 (32 sz) augusztus 6, 5 old.
182. Békássy NA: Néhány szó a NyEMRLSz-ról, A Levél (Svájci gyülekezeti értesitő) 2006, 51: (1 sz. június) 6. old. Legutóbbi frissítés 2006.08.22.

 

Ünnepeink

nagyböjt első vasárnapja
(2018. Február 18. Vasárnap, 4 nappal ezelőtt)

virágvasárnap
(2018. Március 25. Vasárnap, 31 nap múlva)

nagycsütörtök
(2018. Március 29. Csütörtök, 35 nap múlva)

nagypéntek
(2018. Március 30. Péntek, 36 nap múlva)

húsvét
(2018. Április 01. Vasárnap, 38 nap múlva)